Tiedotteet

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto: Rahapelaamisen säännöt kaipaavat lisää tiukennuksia

21.11.2021 | Kuluttajaliitto

Rahapelaamisen toimintaympäristön muutokset vaativat lisää tiukennuksia pelaamisen sääntöihin. Rahapelikulutuksesta huomattava osa tulee pelaajilta, joilla on rahapeliongelma tai jotka pelaavat riskitasolla. Tarvitaan lisää toimia, jotta peliongelmien ehkäisyyn voidaan vaikuttaa ja vähentää peliongelmista johtuvia haittoja.

Rahapelien kulutus asukasta kohden on Suomessa Euroopan korkeimpien joukossa. Tilaisuuksia rahapelaamiseen on tarjolla entistä enemmän. Rahapelejä voi pelata niin kaupan kassalla, peliautomaatilla, pelisalilla kuin verkossa tai mobiilisovelluksen kautta. Digitalisaatio on tuonut lähimmän pelin älylaitteen muodossa omaan taskuun. Arvioiden mukaan rahapelaamisen ennustetaan kasvavan edelleen ja kasvun kohdistuvan nopearytmisiin digitaalisiin peleihin sekä vedonlyöntiin. Helppo saatavuus ja saavutettavuus yhdistettynä näkyvään markkinointiin on monille kuluttajille haitallinen yhdistelmä.

Rahapelien markkinointisäännökset ja säännöt kaipaavat uudistamista. ”Eduskunnan käsiteltävänä olevat arpajaislain muutosehdotukset ovat tervetulleita, mutta työtä on syytä jatkaa tämän jälkeenkin”, painottaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. “Ongelmapelaamista ei saa ruokkia mainonnalla, eikä runsasta aggressiivista markkinointia tule sallia”, Beurling-Pomoell jatkaa. Erityisesti niille, jotka ovat asettaneet pelaamiselleen rajoituksia tai estoja, ei tulisi kohdistaa markkinointia lainkaan.
Rahapelaamisen aiheuttamat ongelmat ovat juurisyynä moneen inhimilliseen tragediaan. Pelisääntöjen jatkuva uudistaminen on tarpeen, jotta toimintaympäristön muutoksista johtuvia puutteita saadaan korjattua. Näin on mahdollista vaikuttaa peliongelmien ehkäisyyn ja sitä myötä lieventää kotitalouksien taloudellisia ongelmia ja muita peliongelmista johtuvia haittoja.

Kuluttajaliiton valtuusto pitää tunnistautumisen vaatimusta tärkeänä. Tunnistautumisella voidaan vähentää alaikäisten pelaamista sekä nostaa kynnystä pelaamisen aloittamiseen. Tunnistautuminen sekä mahdollisuus peliestojen ja -rajoituksien asettamiseen voivat ehkäistä peliongelmia, mutta eivät yksinään riitä ratkaisuksi ongelmapelaamiseen. Itse asetettavan tappiorajan maksimimäärän tulee lisäksi olla huomattavasti alhaisempi kuin nykyinen 2000 euroa. Tappiorajojen tulee koskea mahdollisimman kattavasti kaikkia Veikkauksen pelejä.

Pelikoneiden sijoittelua tulee tarkastella kriittisesti. Hajasijoitetut rahapeliautomaatit aiheuttavat merkittäviä rahapeliongelmia johtuen niiden riskiprofiilista, korkeasta saatavuudesta ja helposta saavutettavuudesta. ”On syytä pohtia mihin pelikoneet lopulta kuuluvat. Myös kaupallisilta toimijoilta itseltään on syytä odottaa vastuullisia toimia pelikoneiden sijoittelussa ja valvonnassa”, huomauttaa pääsihteeri Beurling-Pomoell.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on nykyisin kunnilla, ja tuki ja hoito rahapeliongelmaan kuuluu kunnan tehtäviin. Rahapeliongelman hoito on usein kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteydessä. Hyvinvointialueiden perustamisen myötä tämäkin tehtävä on siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille. Näiden palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä riittävä resursointi tulee turvata myös uudessa toteuttamismallissa, vaatii Kuluttajaliiton valtuusto.