Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022

27.10.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24521/2021

KULUTTAJALIITON LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON MAKSUISTA VUODELLE 2022

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää siitä kohteliaimmin seuraavat huomiot.

Asetusluonnoksessa esitetään, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksu vuodelle 2022 olisi 71,60 euroa. Tämä maksu tulee jokaisen oppilaitokseen läsnä olevaksi ilmoittautuneen korkeakouluopiskelijan maksaa riippumatta siitä, paljonko hän käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan pakollinen terveydenhoitomaksu on valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan vero, sillä yksilöity vastikesuhde puuttuu.

Kuluttajaliitto pyytää kunnioittavasti tarkastelemaan, voisiko opiskeluterveydenhuollon maksun tasoa laskea ja valtion rahoitusosuutta kasvattaa. Opiskelijat ovat kärsineet erityisen voimakkaasti koronapandemian aikana, ja heidän jaksamistaan tulisi nyt tukea kaikin keinoin esimerkiksi taloudellisten maksujen suuruutta pienentämällä. Tavalliselle opiskelijalle 70 euroa on iso raha. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että palveluiden saatavuus ja laatu tulee aina turvata.

Kuluttajaliitto haluaa tässä yhteydessä tuoda myös esiin, että on ongelmallista, että opiskelija joutuu maksamaan veroluonteisen opiskeluterveydenhuollon maksun, vaikka hän ei käyttäisi ollenkaan YTHS:n palveluita. Opiskelijallakin tulisi olla vapaus valita, mistä hän hankkii tarvitsemansa terveyspalvelut ja mikä on juuri hänelle paras palveluiden järjestämismuoto. Etäluentojen yleistyttyä opiskelijat voivat viettää pitkiäkin aikoja kotiseuduillaan YTHS:n toimipisteiden ulkopuolella. Yhteiskunnan tulisi huomioida nykyistä paremmin opiskelijoiden yksilöllisyys ja erilaiset tarpeet sote-palveluille.