Blogit

Potilasturvallisuuspäivän teemana perheiden turvallisuus

17.9.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tänään 17.9. vietetään Maailman terveysjärjestö WHO:n Potilasturvallisuuspäivää. Päivän teemana on äitien ja vastasyntyneiden turvallisuus. Suomea on pidetty synnytysten ja vastasyntyneiden turvallisuuden mallimaana. Lapsikuolleisuus on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna pientä ja maksuton neuvolajärjestelmä turvaa osaltaan lasten ja perheiden elämää. Synnyttämisen kustannukset ovat Suomessa alhaiset ja kätilöt ja synnytyslääkärit ovat kouluttautuneita ja ammattitaitoisia. Voidaankin sanoa, että on edelleen lottovoitto synnyttää Suomessa.  

Liialliseen ylpeyteen ei ole silti varaa, sillä viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että myös Suomessa on edelleen paljon kehitettävää äitien ja vastasyntyneiden terveydenhuoltoon liittyen. Vuonna 2019 alkanut ”Minä myös synnyttäjänä” -kampanja nosti esiin, että lukuisten äitien fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta oli loukattu synnytystilanteissa. 

Äitien ja vastasyntyneiden potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää myös, että oikea-aikaisia palveluita on tarjolla lapsiperheille. Viime kuukausien aikana monet pääkaupunkiseudun odottavat perheet ovat joutuneet pelkäämään, onko lähiseudun ruuhkautuneilla synnytysosastoilla tilaa päästä synnyttämään ja kiireisillä kätilöillä aikaa arvokkaan synnytyskokemuksen mahdollistamiseen. 

Lapsiystävällisen politiikan tulee näkyä konkreettisina tekoina palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Äitien palveluita on myös tietoisesti vähennetty, kun synnyttäneiden äitien jälkitarkastukseen kuuluvia sisätutkimuksia on supistettu osassa Suomen kaupungeista koronapandemian varjolla. 

Suomessa on keskusteltu viime vuosina paljon siitä, kuinka yhteiskuntaamme toivottaisiin lisää lapsia. Kun jälkikasvua suunnittelevilla henkilöillä on varmuus, että terveydenhuollon palvelut ja perhepalvelut toimivat hyvin, tukee se osaltaan perheiden perustamispyrkimyksiä. Perheiden itsemääräämisoikeuden turvaaminen synnytystilanteessa edistää puolestaan sitä, että vanhemmat saavat hyvät ensiaskeleet vastasyntyneen kanssa. 

Lapsiystävällisen politiikan tulee näkyä konkreettisina tekoina palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Perheiden potilasturvallisuuden varmistaminen on meidän kaikkien asia ja onkin hienoa, että se on valittu tämän vuoden Potilasturvallisuuspäivän teemaksi. 

Kuluttajaliitto toivottaa hyvää Potilasturvallisuuspäivää kaikille! 

Kuluttajaliitto on mukana Potilasturvallisuuspäivän webinaarin suunnittelutyöryhmässä sekä jäsenenä asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman työryhmässä. Haluamme osaltamme edistää potilasturvallisuuden huomioimista entistä paremmin kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa.  

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Julia Lumijärvi

potilaan oikeuksien asiantuntija