Lausunnot

Lausunto käteisautomaattinostojen asiakashinnoittelusta

15.9.2021 | Talous

Finanssivalvonnalle
Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 4/01.03/2021
Annettu lausunto.fi-palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO KÄTEISAUTOMAATTINOSTOJEN ASIAKASHINNOITTELUSTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua käteisautomaattinostojen asiakashinnoittelusta ja kohteliaimmin esittää seuraavaa:

Käteisellä on edelleen suuri merkitys maksuvälineenä etenkin ikääntyvälle väestölle. Vaikka mahdollisuudet muihin maksutapoihin lisääntyvät, on käteisen asema maksuvälineenä turvattava tästä huolimatta. Kuluttajaliitto pitää valitettavana kehityssuuntana, jossa ilmaisten käteisnostojen enimmäismäärä on usealla pankilla vähentynyt, ja että käteisautomaatilla saldon tarkistamisesta on tullut yhä kalliimpaa. Nämä maksut osuvat juuri usein niihin ihmisiin, joilla ei ole teknisiä mahdollisuuksia ja osaamista käyttää esimerkiksi verkko- tai mobiilipankkia. Käteisnostojen hinnoittelulla on näin ollen suuri merkitys juuri haavoittuville ryhmille.

Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan Finanssivalvonnan voimassa oleva ohje on rajoittanut käteisnostojen asiakashintojen kasvua etenkin ns. vierasautomaateilta rahaa nostettaessa. Osalle kuluttajista lähin pankkiautomaatti saattaa olla muu kuin Otto.-automaatti, jolloin asuinpaikan perusteella saattaisi joutua maksamaan yhä enemmän käteisnostoistaan, mikäli ohjeesta luovuttaisiin. Tämän vuoksi Finanssivalvonnan suositus Suomessa tehtävien vierasautomaattinostojen hinnoittelusta on perusteltu.

Kalliit ulkomaan käteisnostokustannukset kannustaisivat ihmisiä, jotka tarvitsevat ulkomailla matkustaessaan käteistä, tekemään kotimaassa ennen matkaa kerralla suurempia rahanostoja. Suuriin rahanostoihin ja matkustamiseen suuren rahamäärän kanssa liittyy turvallisuusriskejä. Tästäkin näkökulmasta on perusteltua rajoittaa ulkomailla tapahtuvien automaattinostojen asiakashintoja. Tämän vuoksi on perusteltua, että rajat ylittävä euromääräinen käteisnosto EU-maissa tulisi jatkossakin hinnoitella vastaavalla tavalla kuin kansallinen käteisnosto yleisimmin käytetyllä automaatilla eli Otto.-automaatilla.

Mikäli ohjeesta ja suosituksesta luovuttaisiin, tulisi tätä ennen kartoittaa mahdolliset vaikutukset käteistä tarvitsevien kansalaisten arkeen, kuten esimerkiksi se, että mikä on keskimääräinen matka juuri Otto.-automaatille, mikäli muiden automaattien hinnat lähtisivät nousuun. Lisäksi mikäli näistä tulisi hintojen kehitystä tarkastella säännöllisesti, jotta asiakasmaksuista ei tulisi este käteisen saatavuudelle.