Tiedotteet

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto: Pikavippien sääntelyä tulee tiukentaa pysyvästi

24.4.2021 | Kuluttajaliitto | Talous

Pikavippien sääntelyyn tulee tehdä pysyviä muutoksia, toteaa Kuluttajaliiton valtuusto kannanotossaan. Korkokatto tulee laskea vakituisesti kymmeneen prosenttiin. Sekä suoramarkkinointia että yleismarkkinointia tulee rajoittaa. Näillä keinoilla voidaan ennaltaehkäistä kuluttajien ylivelkaantumista. 

Vakuudettomien kuluttajaluottojen, eli muun muassa niin sanottujen pikavippien sääntely on ollut tiukennettua vuoden 2020 kesästä alkaen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Luottojen korkokatto on rajattu kymmeneen prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi on kielletty. Nämä toimet ovat askel oikeaan suuntaan kuluttajien velkaongelmien vähentämisessä. Väliaikaisten tiukennusten voimassaolo päättyy kuitenkin 30.9.2021. ”Kuluttajaluottoja koskevaan sääntelyyn tulisikin pikaisesti valmistella pysyviä tiukennuksia, jotta kuluttajien asema ei heikenny nykyisestä” Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa. 

Pikavipeissä ongelmia kuluttajille aiheuttavat erityisesti korkeat lainakustannukset. Oikeusministeriön selvityksen mukaan oikeudelliseen perintään päätyvät ennen muuta kaikkein korkeakorkoisimmat luotot.1 Kalliisiin luottoihin saatetaan turvautua, vaikka maksuvaraa niiden hoitamiseen ei ole riittävästi.  

Muutosten pysyvyyttä puoltaa myös se, että tällä hetkellä eri luottosopimukset ja niistä eri aikoina tehdyt nostot ovat keskenään erilaisen sääntelyn piirissä, jolloin niistä aiheutuvien kustannusten arviointi on kuluttajille vaikeaa. 

Suoramarkkinointi houkuttelee kuluttajia ottamaan pikavippejä. Siinä korostetaan lainan ottamisen nopeutta ja helppoutta, mutta jätetään taka-alalle luoton kokonaiskustannukset ja takaisinmaksu. Tämä on ongelmallista, koska tutkimusten mukaan kuluttajat tekevät päätöksiä nykyhetken tarpeen lähtökohdista ja painottavat myönteisiä seikkoja kielteisten sijaan. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän selvityksen (2019) mukaan suoramarkkinointi koetaan usein häiritsevänä, aggressiivisena ja asiattomana.2 

Suoramarkkinoinnin kieltäminen ei kuitenkaan riitä. Samoja ongelmia liittyy myös pikavippien yleismarkkinointiin. Voimakkaasti mielikuvilla houkutteleva markkinointi ei tue kuluttajaa harkittujen päätösten tekemisessä. Luoton kokonaiskustannuksista tulisi myös kertoa näkyvämmin. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan aggressiivista markkinointia hillitään tarvittaessa kuluttajaluottojen lisäsääntelyllä. 

Vakuudettomien ja korkeakorkoisten kuluttajaluottojen tarjoajat ovat jatkaneet toimintaansa kuluttajien kustannuksella jo kauan. Nyt on aika laittaa pikavipeille maltillinen korkokatto ja kieltää niiden vastuuton markkinointi.

1OM: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f86a5a23-124a-4112-860e-be71c00748b7/c2aefa7f-a516-41b2-98fd-09e285bfd807/RAPORTTI_20201222101832.pdf

2KKV: https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2019/kkv-selvityksia-3-2019-pikavippiongelmien-laatu-ja-laajuus.pdf