Muut

Kuluttajaliiton hallitushaku on nyt auki

2.11.2020 | Kuluttajaliitto

Työntekjiöitä kokouksessa

Etsimme ehdokkaita Kuluttajaliiton hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi avoimella haulla toimikaudelle 2020-2022. Kuluttajaliiton hallituksen lähtökohtana on jo useamman kauden ajan ollut asiantuntemukseen perustuva hallitustyöskentely. Hallituksen jäseniltä odotetaan aktiivista osallistumista hallitustyöskentelyyn sekä kiinnostusta kuluttajan asemaan yhteiskunnassa. 

Hallituksen osaamistarpeisiin kuuluvat muun muassa poliittinen vaikuttaminen, talousosaaminen, järjestöjohtaminen sekä vastuullisuuskysymysten hallitseminen. Ihannetilanteessa hallituksen jäsenet täydentävät toimiston olemassa olevaa osaamista. Istuvan hallituksen kokoonpanona on ollut puheenjohtaja + 4 varsinaista jäsentä + 3 varajäsentä. Hallitus kokoontuu normaalisti noin 4–10 kertaa vuodessa ja kokoukset pidetään arki-iltaisin Helsingissä, yleensä liiton toimistolla tai etänä Teamsin välityksellä. Osa kokouksista voidaan pitää myös sähköpostikokouksina. 

Lähtökohtaisesti Kuluttajaliiton hallituksen jäsenet ovat olleet Kuluttajaliiton tai sen jäsenyhdistysten jäseniä. 

Hallituksen osaamistarpeet: 

♦ Vaikuttamistyö 

♦ Järjestö- ja rahoitusosaaminen 

♦ Kuluttajatutkimuksen tuntemus 

♦ Vastuullisuuskysymysten hallitseminen 

♦ Sidosryhmäyhteistyö 

♦ Potilasjärjestöjen toiminnan ja avustuskäytäntöjen tuntemus 

♦ Viestintä 

♦ Strateginen johtaminen 

Jos täytät osan tai kaikki näistä kriteereistä, tarjoa osaamistasi Kuluttajaliiton käyttöön! Aiempien vuosien tapaan valtuuston puheenjohtaja tekee esityksen hallituksen jäseniksi edellä mainittuja osaamiskriteerejä kunnioittaen. Valtuuston uutta puheenjohtajaa avustaa Kuluttajaliiton kunniapuheenjohtaja Leena Simonen. 

Jos kiinnostuit, täytä hakulomake täällä. Haku on auki 11.11.2020 asti. 

Terveisin  

Kuluttajaliiton valtuuston puheenjohtaja 
Sirkka Mantere