Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto: Miksi huonosta sote-palvelusta ei saa rahojaan takaisin?

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto 25.11.2019

Kuluttajaliiton valtuusto vaatii, että myös julkisen sektorin tuottamissa sote-palveluissa kuluttajilla tulee olla oikeus hinnanalennukseen tai korvaukseen, mikäli palvelussa on virhe. Valtuusto toteaa yksiselitteisesti, että hallitusohjelmaan kirjattu tavoite kuluttajansuojan parantamisesta palveluiden osalta on saatava voimaan mahdollisimman pian ja sen tulee olla yhdenmukainen riippumatta siitä, onko palvelun myyjä julkinen vai yksityinen taho.

Mitä tapahtuu, jos hoitolaitos ei toteutakaan luvattua palvelua ja vanhus ei pääse lainkaan ulkoilemaan? Entä jos hänelle luvatut toimenpiteet hygienian tai ruokailun osalta viivästyvät? Tähän asti luvatun hoidon laiminlyönnit ovat julkisissa hoitolaitoksissa johtaneet lähinnä valitteluihin siitä, että resursseja ei ole tarpeeksi. Julkisten palveluiden käyttäjä on joutunut kärsimään, muttei ole saanut korvausta luvatun ja sovitun rikkomisesta. Yksityisellä puolella sovitun unohtaminen on puolestaan voinut johtaa rahalliseen korvaukseen asiasta kärsineelle asiakkaalle. Palveluiden virheistä tai viivästyksistä voi aiheutua kuluttajille merkittäviä vahinkoja.

Palveluiden käyttäjät ovat siis eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, ovatko he julkisen tai yksityisen puolen palveluiden käyttäjiä. Julkisen puolen palveluiden tarjoajilla on lisäksi kyseenalainen etulyöntiasema yksityisen puolen yrityksiin verrattuna, koska yksityinen puoli on joutunut kovempien sanktioiden kohteeksi palvelujen virhetilanteissa.

Lainmuutoksen valmistelu henkilöön kohdistuvista palveluista on parhaillaan käynnissä oikeusministeriössä. Keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat henkilöön kohdistuvia palveluita. Uutta sääntelyä kaivataan jo kipeästi. Toteutuessaan muutos varmistaisi, ettei kansamme jakaudu kahteen eri kastiin, jossa toisella on parempi oikeusturva kuin toisella.

On aika kohdella palveluiden käyttäjiä virhetilanteissa tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko heillä rahaa maksaa itse yksityisistä palveluista vai käyttävätkö he julkisia palveluita. Kaikilla asiakkailla tulee olla mahdollisuus rahalliseen hyvitykseen virhetilanteissa.

Lisätietoja:
pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421
edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen puh. 050 60674