Tiedotteet

Sisäilmaongelmat aiheuttavat vuokralaisille kohtuuttomia tilanteita

2.4.2019 | Asuminen

Vanhukset sohvalla

Tiedote 2.4.2019

Kuluttajaliiton asumisneuvontaan tulee jatkuvasti yhteydenottoja vuokralaisten kokemista sisäilmaongelmista. Asuinnoissa on kosteusvaurioita, näkyvää hometta, homeen hajua ja ihmiset sairastelevat. Vuokrasopimukset ovat usein toistaiseksi voimassaolevia siten, että ensimmäinen
mahdollinen irtisanomispäivä on vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä, jolloin vuokralainen ei pääse vuokrasuhteesta eroon normaalin kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

Lain mukaan vuokralaisella on periaatteessa oikeus purkaa vuokrasopimus, jos asumisesta aiheutuu hänen tai hänen perheenjäsenensä terveydelle ilmeistä vaaraa. Oikeuskäytännössä vuokralaisen näyttötaakka terveysvaarasta on kuitenkin asetettu korkeaksi. ”Käytännössä purkamiseen vaaditaan sisäilmatutkimuksen suorittamista” toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Vuokranantajat eivät usein ole halukkaita sisäilmatutkimuksen teettämiseen, kuntien asumisterveysviranomaisien sisäilmatutkimuksiin on kohtuuttoman pitkät jonot eikä vuokralaisella ole useinkaan varaa sisäilmatutkimuksen teettämiseen. Käytännössä vuokralaiselle ei monesti jää muuta
mahdollisuutta, kuin päättää vuokrasopimus lainvastaisesti ja maksaa siitä koituva sopimussakko tai
vahingonkorvaus.

”Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia tulee muuttaa siten, että vuokranantajalla on velvollisuus
ryhtyä selvittämään asiaa, jos on perusteltu epäily terveyshaitasta” vaatii pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Perusteltu epäily voi syntyä esimerkiksi näkyvän homeen, homeen hajun tai kosteusvaurion
perusteella. Vuokralaisella tulisi olla oikeus purkaa sopimus, jos vuokranantaja ei täytä selvitysvelvollisuuttaan