Tiedotteet

Kuluttajansuojan periaatteet ulotettava sosiaali- ja terveyspalveluihin soteuudistuksen kaatumisesta huolimatta

8.3.2019 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tiedote 8.3.2019

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien suojaa kehitetään, vaikka
hallituksen ajama sote-uudistus on kaatunut. Kun sote-uudistusta aletaan vaalien jälkeen valmistella
uudelleen, tulee sen toteuttamisessa lähteä palvelujen käyttäjien eikä hallinnon tai palveluiden tuottajien
tarpeista. Kuluttajansuojan periaatteiden ulottaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin on keskeistä
asiakkaiden oikeuksien ja turvallisuuden kannalta. Palveluiden käyttäjien suoja tulee varmistaa riippumatta siitä, miten sote-palvelut tulevaisuudessa järjestetään.

Sote-palveluiden suojan puutteet ovat viime aikoina nousseet korostuneesti esiin vanhusten palvelutalojen yhteydessä. Asukkaiden kuluttajansuoja riippuu siitä, kuka maksaa palvelut ja miten ne maksetaan. Vain ne asiakkaat, jotka maksavat palvelunsa kokonaan itse, voivat vaatia mahdollisten virheiden oikaisemista ja hyvittämistä kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Kuluttajaoikeuden säännöksiä sovelletaan myös palveluseteliasiakkaisiin.

Kaatuneessa sote-esityksessä ei esitetty säädöksiä sote-asiakkaan suojasta. Osittain suoja olisi heikentynyt nykytilanteesta, koska palvelusetelin korvaavan asiakassetelin käyttäjät olisivat poistuneet kuluttajansuojan piiristä. Toisaalta sote-esityksessä esitettiin kuluttajansuojalain markkinointisäännösten soveltamista sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinointiin.

Kuluttajaliitto on sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen käsittelyn
yhteydessä ja muulloinkin vaatinut kuluttajansuojaa myös julkisen ja kolmannen sektorin tuottamiin sotepalveluihin. Sote-palveluiden käyttäjiä tulee kuluttajansuojan periaatteiden mukaisesti suojata muun
muassa harhaanjohtavalta markkinoinnilta. Heille tulee varmistaa oikeus rahalliseen korvaukseen palvelun puutteen ja viivästyksen perusteella sekä antaa mahdollisuus viedä riita-asiat tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi.