Mikä on kuluttajaliikkeen tulevaisuus?

Maailma ja yhteiskuntamme ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusia haasteita syntyy ja myönteistä kehitystä tapahtuu koko ajan. Globalisoituminen eli kansallisvaltioiden merkityksen vähentyminen on jatkunut jo pitkään. Esimerkiksi todella merkittävä osa suomalaisesta kuluttajansuojalainsäädännöstä tulee nykyään Euroopan unionin tasolta. Maailman kriisit ja köyhyys tulevat ovellemme aivan konkreettisesti eivätkä valtiomme rajat pidättele niitä. Jo useampi vuosi sitten muun muassa kerjäämässä kiertävät romanit saapuivat kaduillemme. Lisäksi viime vuonna ennennäkemätön turvapaikanhakijoiden määrä Ruotsin kautta yllätti suomalaiset täysin.

Mikä on Kuluttajaliiton rooli tänään ja huomenna tämän muutoksen keskellä? Voisimmeko toimia sillanrakentajina muutoksessa, joka aiheuttaa pelkoja ja epävarmuutta? Miten me tämän tekisimme? Yksi keskeisimmistä toimintamalleistamme on kaikkien maassamme asuvien ja oleskelevien kuluttajien, niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten, kouluttaminen ja neuvominen. Tämän roolin vahvistamiseen tähtää myös tämän hetkinen strategialuonnoksemme.

Mikäli Kuluttajaliiton hallitus sekä lokakuussa pidettävä liittokokous päätyy edellä mainittujen esitysten hyväksymiseen, Kuluttajaliitosta ja sen alueellisista kuluttajayhdistyksistä voi tulla entistä vahvempia kaikkien kuluttajien koulutus- ja neuvontajärjestöjä, jotka tekevät myös aktiivista edunvalvontaa perinteiseen tapaan.

Suurin osa väärinymmärryksistä kantasuomalaisten ja muualta tulleiden välillä syntyy yleensä taloyhtiöissä. Maahanmuuttajien kouluttaminen asumisasioissa tulkin kautta heidän omalla kielellään onkin ollut tärkeää toimintaa kuluttajaliitolla jo pidempään. Liiton tarjoama koulutus ja neuvonta ennaltaehkäisee ja ratkaisee monia väärinkäsityksiä ja mahdollistaa paremman yhdessäelon. Strategialuonnoksemme lähtee siitä, että tätä koulutus- ja neuvontatoimintaa laajennettaisiin myös muille kuluttamisen sektoreille ja siitä tehtäisiin entistä tunnetumpaa. Tämä olisi yksi toimiva tapa, jolla voimme kuluttajaliikkeenä kantaa vastuutamme erityisesti sosiaalisen kestävän kehityksen edistämisessä alati muuttuvassa Suomessa.