Arvontojen käyttöehdot

Järjestämme Facebookissa ja Instagramissa arvontoja, joihin voi osallistua kampanjajulkaisuissa mainituilla keinoilla. Facebook tai Instagram eivät tue arvontoja, eikä se ole millään tavalla mukana niiden järjestämisessä. Arvontojen järjestämisestä ja hallinnoimisesta vastaa yksinomaan Kuluttajaliitto. Osallistumalla arvontoihin sosiaalisessa mediassa hyväksyt automaattisesti nämä ehdot.

1. Järjestäjä

Kampanjan (arvonnan) järjestää Kuluttajaliitto (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kampanja tai mikään sen osista ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen

Osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua Suomessa. Järjestäjän työntekijät eivät osallistu arvontaan. Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

Voit osallistua arvontaan kampanjajulkaisussa mainitulla tavalla. Arvomme voittajan osallistuneiden joukosta. Ilmoitamme voittajan nimen kampanjajulkaisun kommentissa ja otamme häneen yhteyttä Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä. Voittajalla on kaksi viikkoa (14 päivää) aikaa vastata viestiin, jossa ilmoitamme voitosta. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon aikana, pidätämme oikeuden arpoa uuden voittajan.

3. Osallistumisaika ja palkinnot

Osallistumisaika ja palkinnot ovat vaihtuvia ja ne ilmoitetaan kunkin kampanjajulkaisun yhteydessä. Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseen tai muihin tavaroihin. Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

Palkinnot toimitetaan voittajille postitse vain Suomen sisällä. Järjestäjä maksaa postimaksun. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Sähköiset palkinnot toimitetaan voittajalle sähköpostitse.

4. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron palkinnoista. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa tai Instagramissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Kuluttajaliitto pidättää oikeuden tarkistaa ja sulkea pois osallistujia, mikäli epäilemme vilppiä tai epärehellistä toimintaa. Arvonnan ylläpitäjä voi myös poistaa loukkaavan tai muutoin epäsovinnaisen ja häiritsevän materiaalin arvontajulkaisusta.

Arvonnan järjestäjät pidättävät oikeuden hylätä osallistuneet henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.