Guide

Hyresguide

Boende

Hyresguide – råd till hyresgästen och hyresvärden

Kan hyresvärden ensidigt höja hyran? Katten rev tapeterna – vem betalar? Kan ett tidsbundet hyreskontrakt sägas upp?

Problem i ett hyresförhållande beror ofta på att parterna inte har tillräckligt med kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med denna guide är att klargöra innehållet i lagen om hyra av bostadslägenhet för både hyresgäster och hyresvärdar.

Guiden tar upp viktiga problem i anknytning till ett hyresförhållande. Det handlar bland annat om frågor kring ingående av hyresavtal, höjning av hyran och upphörande av hyresförhållandet. Guiden ger också svar på frågor om hyresgästens skadeståndsansvar samt problem kring betalning och återbetalning av hyressäkerheten.

Guiden finns på olika språk på Konsumentförbundets webbplats.

Lättlästa råd till hyresgästen och hyresvärden

Den här guiden berättar om att hyra en bostad. I guiden finns lättläst information om hyresgästens och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter. Hyresvärden är den som äger en bostad och hyr ut den till hyresgästen.

Ladda ner en lättläst hyresguide:

Videor om boendefrågor

Videorna finns på olika språk på Konsumentförbundets webbplats.

1) Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

2) Uppsägning av hyresavtal och utflyttning