Teksti

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Asuminen

Kun vuokraat asunnon, olet vuokralainen. Vuokralaisella on oikeuksia ja velvollisuuksia.

Asunnon omistaja on vuokranantaja. Vuokralainen ja vuokranantaja tekevät yhdessä vuokrasopimuksen, jota molempien täytyy noudattaa.

Vuokralaisen oikeudet

Vuokralaisella on oikeus asua ja elää asunnossa. Jos asunnossa ei voi asua, vuokralaisella on oikeus saada korvauksia tai purkaa sopimus. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa, että sopimus loppuu heti.  

Vuokralaisella on oikeus käyttää talon yhteisiä tiloja, kuten saunaa ja pyykkihuonetta. Osa tiloista täytyy varata etukäteen. Tilojen käyttö voi maksaa.

Maksa vuokra ja pidä asunnosta huolta

Vuokralaisella on velvollisuus maksaa vuokra. Vuokra täytyy maksaa sovittuun päivään mennessä joka kuukausi. Vuokranmaksupäivä lukee sopimuksessa. Jos et pysty maksamaan vuokraa, ota heti yhteys vuokranantajaan.

Vuokralaisen täytyy pitää asunnosta hyvää huolta. Hänen täytyy ilmoittaa asunnon vioista ja puutteista vuokranantajalle. Vuokralainen ei saa tehdä muutoksia tai remontteja asuntoon ilman lupaa.

Noudata taloyhtiön järjestyssääntöjä

Vuokralaisen täytyy noudattaa taloyhtiön järjestyssääntöjä. Ne ovat talon yhteiset säännöt, joita kaikkien asukkaiden täytyy noudattaa.

Järjestyssäännöissä määrätään hiljaisuusaika, jonka aikana täytyy välttää melua. Yleensä hiljaisuus on kello 22–7, eli hiljaisuus alkaa iltakymmeneltä ja loppuu aamuseitsemältä. Myös muina aikoina täytyy elää niin, että ei häiritse muita asukkaita.

Yleensä asunnossa ei saa tupakoida sisällä. Joskus myös parvekkeella tupakointi on kielletty. Tupakointi on myös kielletty talon yhteisissä tiloissa, kuten rappukäytävässä.

Jätteet täytyy hävittää oikein. Roskat täytyy lajitella ohjeiden mukaan, niitä ei saa jättää jätehuoneen lattialle. Jätehuoneeseen ei saa jättää rikkinäisiä huonekaluja, sähkölaitteita ja elektroniikkaa.  

Vuokranantaja voi lopettaa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen ei noudata sopimuksen ehtoja. Hän voi myös lopettaa sopimuksen, jos vuokralainen rikkoo talon järjestyssääntöjä.