Meddelande

Kampanjen Se upp, kontrollera och varna: Antalet digitala bedrägerier ökade tydligt under den senare hälften av 2022

29.3.2023 | Bedrägerier

År 2022 fortsatte antalet digitala bedrägerier att öka. Digitala bedragare lurade finländare på sammanlagt 32,4 miljoner euro. Kampanjen Se upp, kontrollera och varna, som ordnas i samarbete mellan myndigheter och företag, påminner oss om att var och en själv kan skydda sig mot bedrägerier.

Digitala bedrägerier är ett gissel som det har varnats för länge. Ändå fortsätter antalet bedrägerier på nätet att öka.Polisen får årligen flera tusen brottsanmälningar om olika digitala bedrägerier. Enligt bankerna lurade digitala bedragare finländare på sammanlagt 32,4 miljoner euro år 2022. Summan kunde vara mycket större, men bankerna och myndigheterna lyckades förhindra överföringar till bedragare till ett belopp av sammanlagt 14,5 miljoner euro, som kunde betalas tillbaka till offren. Kampanjen Se upp, kontrollera och varna, som ordnas i samarbete mellan olika myndigheter och företag, påminner oss om att var och en också själv kan förhindra och skydda sig mot bedrägerier.

Finländare förlorade under 2022 sammanlagt 9 miljoner euro i så kallade dokumentbedrägerier och kärleksbedrägerier, 4,9 miljoner euro i vd-bedrägerier och 8,5 miljoner euro i investeringsbedrägerier.  Bedrägerier av falska poliser och bedrägerier i form av nätfiske var penningmässigt de mest betydande bedrägerierna, och de uppgick till sammanlagt 10 miljoner euro. I den här typen av bedrägerier lurades finländare på nästan fyra gånger mer pengar under årets senare hälft än under årets första hälft. Även i samband med andra bedrägeriformer förlorades betydligt mer pengar under årets andra hälft.

Viktigt att bedrägerier anmäls

I de fall som bankerna statistikför ingår inte alla former av bedrägerier. I statistiken syns inte heller de fall där offret inte har anmält bedrägeriet till banken eller gjort en brottsanmälan till polisen. Det finns inga exakta uppgifter om antalet dolda fall eller om hur stora summor bedragarna har kommit över. Arrangörerna av kampanjen Se upp, kontrollera och varna påminner om att vem som helst kan bli lurad. Att bli lurad är inget att skämmas för, men det är viktigt att agera snabbt. Det är alltid viktigt att bedrägerier anmäls till den egna banken och till polisen.

Om du misstänker att du har överfört pengar till en bedragares konto eller att dina bankkoder har hamnat i fel händer ska du omedelbart kontakta din bank och berätta om det som hänt. Om dina bank- eller kreditkortsuppgifter har hamnat i fel händer ska du spärra kortet. Gör sedan en brottsanmälan till polisen.

Sök hjälp

Att bli lurad orsakar offret mer än bara ekonomiska förluster. Självförebråelser och en känsla av hjälplöshet kan medföra skam och offret kan vara ovilligt att berätta ens för sina närstående om vad som hänt.

Om du fallit offer för ett bedrägeri ska du inte tveka att be om hjälp av dina närstående eller vid behov att söka professionell hjälp. Exempelvis Brottsofferjouren kan hjälpa i sådana här situationer. Kom ihåg att ingen själv väljer att bli ett offer.

Lär dig att identifiera ett bedrägeri och varna andra

Det är möjligt att skydda sig mot bedrägerier, även om de sker kontinuerligt och hela tiden ändrar form. Kampanjen Se upp, kontrollera och varna har en enkel minnesregel:

  • Se upp för meddelanden och andra oväntade kontakter som innehåller länkar eller där du uppmanas att göra något.
  • Kontrollera att den som tar kontakt faktiskt är den som den ser ut att vara. Logga in på e-tjänster på ett säkert sätt: skriv in webbadressen för tjänsten i  webbläsarens adressfält eller gå till tjänsten via ett bokmärke som du har sparat. Använd inte de länkar som sökmaskiner föreslår. Om det finns en egen mobilapplikation för tjänsten ska du använda den.
  • Varna också andra för bedrägerier: närstående, bekanta och kolleger. Anmäl brottet till polisen och rapportera bedrägerier även till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket.

Om ett erbjudande låter för bra, är det sällan sant

Den viktigaste regeln är att vara sunt misstänksam när man blir kontaktad. Något som låter för bra för att vara sant är sällan sant. Var också på din vakt om det verkar vara bråttom. Ofta hävdar bedragare att ett lysande erbjudande snart går ut eller att en absolut nödvändig åtgärd måste vidtas omedelbart.

Bedragare är alltid ute efter pengar eller information som möjliggör ekonomiska brott. Kom ihåg att personliga bankkoder och betalkortsuppgifter endast är avsedda för ditt eget bruk. Ge inte uppgifterna till utomstående via någon kommunikationskanal och använd dem inte i webbtjänster vars tillförlitlighet du inte är helt säker på. Bedragare fiskar efter uppgifter via e-post, sms, snabbmeddelanden, sociala medier, telefonsamtal och sökmotorer, till exempel genom att uppge sig representera en bank eller myndighet. Kom ihåg att banker eller myndigheter aldrig frågar efter dina bankkoder eller betalkortsuppgifter, inte ens ansikte mot ansikte.

Ytterligare information om bedrägerier och hur man skyddar sig mot dem hittar du bland annat här:

Polisen – Bedrägeribrott
Finans Finland – Petokset (på finska)
Konsumentförbundet – Se upp, kontrollera och varna
Konsumentförbundet – Bedrägerier och nätbedrägerier
Cybersäkerhetscentret – Så skyddar du dig mot nätbedrägerier
Brottsofferjouren – Nätbedrägerier kan drabba vem som helst
Suomi.fi – Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage?

Ytterligare information:

Finans Finland: Niko Saxholm, niko.saxholm@finanssiala.fi, 020 793 4235
Polisen: Tuomas Pöyhönen, tuomas.poyhonen@poliisi.fi och Pertti Sovelius, pertti.sovelius@poliisi.fi
Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket: kyberturvallisuuskeskus@traficom.fi
FPA: Henri Burtsov, henri.burtsov@fpa.fi
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Kimmo Rousku, kimmo.rousku@dvv.fi, 0295 535 120
Konsumentförbundet: Jaana Savolainen, jaana.savolainen@kuluttajaliitto.fi, och Paula Pessi, paula.pessi@kuluttajaliitto.fi
Aktia: Henri Heinonen, henri.heinonen@aktia.fi
Danske Bank: Sira Nieminen, sira.nieminen@danskebank.fi
DNA: Ilkka Tuominen, ilkka.tuominen@dna.fi, 044 044 8000
Elisa: Teemu Mäkelä, teemu.makela@elisa.fi
Handelsbanken: Harri Hautala, harri.hautala@handelsbanken.fi, 050 323 0637
Nordea: Sara Helin, sara.helin@nordea.fi
Oma Sparbank: Markku Luova, markku.luova@omasp.fi
OP Gruppen: Kim Sirén, kim.siren@op.fi
POP Banken: Guoxi Yu, guoxi.yu@poppankki.fi
S-Banken: Jouni Määttä, jouni.maatta@s-pankki.fi
Sparbanksgruppen: Vesa Pyyluoma, vesa.pyyluoma@saastopankki.fi, 040 647 1900
Telia: Kristian Westerstråhle, kristian.westerstrahle@teliacompany.com
Microsoft: Marja Laitinen, marjal@microsoft.com