Meddelande

Konsumentförbundet: Social kreditering i alla kommuner

5.5.2021 | Konsumentförbundet

Konsumentförbundet har fastställt sina mål för kommunalvalet 2021. Konsumentförbundets mål för kommunalvalet är ett steg mot fungerande och rättvisa kommuner, där konsumenters och social- och hälsovårdens användares intressen tas i beaktande, dock utan att glömma miljön. Sociala lån i alla kommuner är ett av Konsumentförbundets huvudmål.

Kommunerna kan bevilja sociala lån åt personer, som inte pga av sina ringa inkomster och tillgångar, inte kan få ett lån med rimliga villkor på annat sätt, men som har möjlighet att betala tillbaka sin kredit.

”Lånet skall finnas tillgängligt på lika villkor oberoende av boningsort. Processen skall dessutom vara snabb , så att den motsvarar konsumentens akuta behov och är ett bra alternativ istället för ett konsumtionslån” säger Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell. År 2019 beviljades sociala lån bara i 30 kommuner. I dagens läge ställer det mänskor i ojämnlig ställning beroende på boningsort. Detta bidrar till större ojämnlikhet i medborgarnas ekonomiska funktionsförmåga och välbefinnande, beroende på boningsort.

Med socala lån kan man säkra hushållens handlingsförmåga och motverka finansiell utslagning och överskuldsättning.” Vi behöver få social kreditering till alla kommuner. På det sättet tryggas kommuninvånarnas välbefinnande och ekonomiska handlingsförmåga, samt motverkar överskuldsättning” konstaterar Beurling-Pomoell.

Konsumentförbundets huvudteman för kommunalvalet 2021 är social kreditering, mental hälsa, mathjälp och matsvinn, boende till överkomligt pris, digitala tjänster, avfallshantering, kollektiv trafik samt planeringen av markanvändning.

Mera uppgifter och bakgrund till om målsättningarna (på finska), finns på konsumentförbundets hemsidor: https://www.kuluttajaliitto.fi/kuntavaalit2021/