Kuntavaalit 2021

Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet vuodelle 2021

Toimivassa kunnassa palvelut ovat saavutettavia ja saatavilla kohtuuhintaan. Kuntalaisia kuunnellaan ja osallistetaan päätöksenteossa. Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja kokea olevansa osa toimivaa yhteisöä. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet ovat askel kohti toimivaa ja oikeudenmukaista kuntaa, jossa kuluttajan ja sote-palveluiden käyttäjän asema huomioidaan ympäristöä unohtamatta.

Klikkaa tavoitetta ja tarkastele kuluttajille ja sote-palveluiden käyttäjille keskeisiä kuntatason teemoja!

Sosiaalinen luototus: Kaikkiin kuntiin tulee saada sosiaalinen luototus. Sillä turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja taloudellista toimintakykyä sekä ehkäistään ylivelkaantumista.

Mielenterveys: Kunnan tulee varmistaa, että perustason mielenterveyspalvelut ovat kuntalaisten saatavilla.

Ruoka-apu ja -hävikki: Kuntien tulee tehdä enemmän yhteistyötä ruoka-apua järjestävien toimijoiden kanssa. Siten voidaan paremmin auttaa vähävaraisia ja vähentää ruokahävikin määrää.

Kohtuuhintainen asuminen: Kunnan tulee edistää kohtuuhintaista asumista mm. lisäämällä tarvittaessa omien vuokra-asuntojensa tarjontaa ja harjoittamalla aktiivista maapolitiikkaa.

Digitaaliset palvelut: Kaikilla kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja, joten kunnan tulee huolehtia mm. digipalveluja korvaavien palvelujen saatavuudesta.

Jätehuolto: Kuntalaisia tulee kannustaa lajittelemaan mm. selkeiden ja yhdenmukaisten ohjeiden sekä kannustavien jätemaksujen avulla.

Julkinen liikenne: Julkinen liikenne kunnassa pitää turvata koronaepidemiasta huolimatta.

Maankäytön suunnittelu: Kunnan tulee suunnitella maankäyttöä siten, että se edistää yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikkumismuotojen käyttöä.

Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet PDF-tiedostona

Lataa tästä itsellesi Kuluttajaliiton keskeiset kuntavaalitavoitteet kuvina tai tiiviinä listauksena.

Selvitä, ajaako ehdokkaasi kuluttajien asemaa kunnassa

Kysy ehdokkaaltasi muun muassa näitä kysymyksiä. Kysymysten yhteydestä löytyy myös esimerkkivastauksia.

Lataa vinkit onnistuneeseen vaalikampanjointiin

Listalta löydät vinkkejä vaalikampanjan toteuttamiseen. Vinkit on koottu valintamuotoilun periaatteiden pohjalta.