Potilaan oikeudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee, että potilaalla on oikeuksia.
Potilaan oikeudet ovat:

  • hoitoon pääsy, hyvä hoito ja kohtelu 
  • itsemääräämisoikeus 
  • tiedonsaantioikeus ja oikeus tietojen salassapitoon 
  • oikeus muistutukseen ja potilasasiamiehen palveluun. 

Sinulla on esimerkiksi oikeus saada tietoja terveydentilastasi ja mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoosi. Saat lisätietoa oikeuksistasi potilasasiamieheltä.

Potilasasiamies 

Potilasasiamiehen tehtävä on edistää potilaan oikeuksien toteutumista. Potilasasiamiehen tehtävänä on: 

  • neuvoa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa 
  • avustaa potilasta muistutuksen tai muun valituksen teossa 
  • tiedottaa potilaan oikeuksista 
  • edistää potilaan oikeuksien toteutumista. 

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia. 

Lue lisää potilaan oikeuksista Satasairaalan verkkosivuilta.

Lähde: www.satasairaala.fi