Teksti

Opiskelijan etuudet

Raha-asiat

Nainen istuu sohvalla ja katsoo tietokonetta. Kuva: Mimi Thian/Unsplash.

Suomessa myös opiskelua tuetaan. Peruskoulun jälkeen opintoihin voi saada opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolaina. Opintolaina on valtion takaama laina. Opintotuki turvaa toimeentuloa opintojen aikana.

Opintorahahakemuksen voi tehdä verkossa tai paperilomakkeella, joka postitetaan Kelaan tai jätetään oppilaitokseen. Eri koulutusasteilla on eri lomakkeet. Hae opintorahaa sitten, kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan ammattiopistossa, lukiossa tai kansanopistossa. (Muut koulutusasteet ??)

Opintorahaa voi saada, kun on täyttänyt 17 vuotta. Alle 18-vuotias voi itse hakea opintorahaa tai sen voi tehdä huoltaja. Opintorahan määrään vaikuttavat ikä, asumismuoto sekä perhesuhteet. Jos opiskelijalla on lapsia huollettavana, hän saa enemmän opintorahaa. Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin. Opintoraha haetaan kerralla koko opiskeluajalle. Silloin tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen. Muista ilmoittaa Kelaan elämäntilanteesi muutoksesta, jotta opintorahaa voidaan maksaa oikein. Maksuun vaikuttavat esimerkiksi opintojen keskeyttäminen, muutto vanhemman luota tai luokse tai muun etuuden tai tuen saaminen. Muutosilmoituksen voi tehdä verkossa tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa. Opintorahan suuruuden voi tarkistaa Kelan internetsivuilta.

Korkeakouluopiskelija saa automaattisesti valtion takaaman opintolainen, ja sitä haetaan samalla kertaa opintorahan kanssa. Toisella asteella opiskeleva 18-vuotias opiskelija joutuu hakemaan opintolainaa erikseen. Alle 18-vuotias tarvitsee opintolainahakemukseen huoltajan allekirjoituksen. Opintolaina pitää maksaa takaisin. Lainan korosta ja takaisinmaksuajasta pitää sopia pankin kanssa.

Suomessa opiskeleva voi hakea Kelasta myös yleistä asumistukea. Sitä haetaan erikseen sen jälkeen, kun vuokrasopimus on tehty.

Lähde: Selkeästi Suomessa. Selkokielinen Suomen yhteiskuntaopin S2-oppikirja (2018). Merja Björklind, Tarja Lågas, Mikko Metsäranta, Heidi Sippola.