Teksti

Avio- ja avoliitto

Perhesuhteet

Kaksi vanhempaa ihmistä istuu sohvalla ja katsoo tablettia.

Avioliitossa

  • puolisot ovat keskenään tasa-arvoisia.
  • puolisoilla on velvollisuus huolehtia toistensa elatuksesta, jos toinen puolisoista on esimerkiksi työtön tai opiskelee.
  • puolisoilla on myös avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Se tarkoittaa, että kun liitto päättyy, omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Avio-oikeuden voi kumota, jos tekee avioehdon.
  • puolisot voivat ottaa yhteiseksi sukunimeksi jommankumman sukunimen tai kumpikin voi pitää oman sukunimensä. Myös yhdistelmänimi on mahdollinen.
  • jos haluaa lopettaa avioliiton, joutuu hakemaan avioeroa käräjäoikeudesta.

Avoliitossa

  • avopuolisolla ei ole velvollisuutta huolehtia toisen elatuksesta.
  • kumpikin säilyttää oman nimensä ja omaisuutensa.
  • avopari ei voi adoptoida lapsia, eivätkä he peri toisiaan ilman testamenttia.
  • jos avopari saa lapsen, äiti on lapsen virallinen huoltaja. Isästä tulee virallinen huoltaja, kun on hän tunnustanut isyytensä.

Lähde: Selkeästi Suomessa. Selkokielinen Suomen yhteiskuntaopin S2-oppikirja (2018). Merja Björklind, Tarja Lågas, Mikko Metsäranta, Heidi Sippola.