Teksti

Aikuisen sosiaaliturva

Raha-asiat

Nainen istuu keittiönpöydän ääressä kahvikuppi kädessään ja kirjoittaa paperille. Pöydällä on kannettava tietokone, taskulaskin ja kahvipannu.

Yhteiskunnan peruspalveluiden ja sosiaalitukien tarkoituksena on tasata tuloeroja. Elämässä saattaa olla tilanteita, joissa toimeentulo heikkenee väliaikaisesti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi raskaus, opiskelu, sairaus tai työttömyys. On myös ihmisiä, joiden köyhyys on pysyvää.

Köyhyyden taustalla voi olla erilaisia syitä, kuten päihde- tai mielenterveysongelmia, matalapalkkaisuus tai pitkäaikaistyöttömyys. Myös yksinhuoltajien elintaso on yleensä alhaisempi kuin muiden ihmisten. Yhteiskunnan tulee kuitenkin turvata jokaiselle kohtuullinen toimeentulo. Jos tulot eivät sosiaalitukienkaan avulla riitä välttämättömiin menoihin, Kelalta voi hakea toimeentulotukea. Se on harkinnanvarainen tuki, joka on tarkoitettu tilapäiseksi avustukseksi. Liian suuriin asumiskuluihin voi saada asumistukea-

Jos ihminen jää työttömäksi, hänellä on oikeus työttömyystukiin sen jälkeen, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos henkilö on ennen työttömäksi jäämistään tehnyt vähintään 10 kuukautta töitä, on hänellä oikeus peruspäivärahaan. Jos työhistoriaa ei ole, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen. Ansiopäivärahaa voi saada, jos on jonkin työttömyyskassan jäsen ja täyttää työssäoloehdot.

Suomessa voi jäädä eläkkeelle noin 65-vuotiaana. Työssä ollessaan henkilö maksaa veroja ja muita maksuja, joilla hänelle turvataan eläke. Työelämässä ollut saa työeläkettä. Jos työikäisenä ei ole ollut palkkatyössä, saa vain pientä Kelan maksamaa kansaneläkettä.

Lähde: Selkeästi Suomessa. Selkokielinen Suomen yhteiskuntaopin S2-oppikirja (2018). Merja Björklind, Tarja Lågas, Mikko Metsäranta, Heidi Sippola.