Muut

Kuluttajaliitto ottaa kantaa: Kaikilla tulee olla rahaa terveyteen

6.5.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Joskus me kaikki tarvitsemme lääkärin hoitoa.
Terveyspalvelut ovat peruspalveluita,
jotka kunnan täytyy järjestää asukkailleen. 
Ongelmana on, että nämä palvelut eivät ole ilmaisia.
Jos ihmisellä ei ole rahaa maksaa lääkärikäyntiä,
lasku voi mennä ulosottoon.
Ulosotto tarkoittaa, että laskun summa otetaan suoraan
palkasta tai eläkkeestä.
Ihminen voi siis joutua rahavaikeuksiin,
koska hän tarvitsee lääkärin hoitoa.
Tämä on Kuluttajaliiton mielestä väärin.

Uusi laki on hyvä, mutta sitä täytyy vielä parantaa

Uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021.
Ilmaisten palveluiden määrä kasvaa,
esimerkiksi hoitajien vastaanotot ovat ilmaisia
kunnallisessa terveydenhuollossa.

Kunnallisen terveydenhuollon palveluissa on maksukatto.
Maksukatto tarkoittaa maksujen enimmäismäärää,
eli kuinka paljon asiakas maksaa terveyspalveluista vuodessa.
Uudessa laissa maksukatto laajenee,
eli se koskee myös sellaisia palveluita,
joita se ei ole aiemmin koskenut.
Esimerkiksi hammashoidon maksut
kuuluvat jatkossa maksukattoon.
Kun maksukatto ylittyy,
terveydenhuolto on sen jälkeen ilmaista
niiden palveluiden osalta,
jotka kuuluvat maksukattoon.

Kuluttajaliiton mielestä uusi laki on hyvä,
mutta sitä täytyy vielä parantaa.
Lääkärikäynnit eivät ole vieläkään ilmaisia.
Lisäksi asiakkaan täytyy itse seurata maksujen määrää.
Jos maksukatto ylittyy,
asiakkaan täytyy itse pyytää
todistus maksukaton täyttymisestä.
Jos ihminen on väsynyt tai sairas,
hän ei jaksa seurata laskujaan.
Kuluttajaliitto haluaa,
että asiakkaan ei tarvitse itse seurata maksukattoa.
Tämä tehtävä pitäisi siirtää
palvelun järjestäjälle eli esimerkiksi kunnalle.

Jokaisella ihmisellä pitäisi olla rahaa
riittäviin terveyspalveluihin.

Asiakkaan maksukyky pitää huomioida

Asiakkaan maksukyky täytyy ottaa huomioon
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon maksuissa.
Jos asiakkaan toimeentulo on vaarassa maksun takia,
asiakkaalta ei saa periä maksua
tai maksun määrää täytyy pienentää.
Toimeentulo tarkoittaa sitä,
että ihmisellä riittää rahaa elämiseen.
Asia perustuu asiakasmaksulain 11. pykälään.