Matkustajan oikeus peruuttaa matka

Matkustajalla on lain mukaan tietyissä tilanteissa oikeus peruuttaa matka. Yleisissä valmismatkaehdoissa annetaan oikeus peruuttaa matka tietyin edellytyksin ilman syytä.

Lain mukainen peruutusoikeus

Matkustajalla on lain mukaan oikeus peruuttaa matka, jos
a) hänellä on ylivoimainen este (oma tai läheisen vakava sairastuminen tai tapaturma taikka esimerkiksi asunnon palaminen). Esteestä tulee toimittaa luotettava selvitys (esim. lääkärintodistus). Matkustajan on maksettava toimistokulut. Yksilöllisesti räätälöidyissä matkoissa on peruuttamisoikeutta rajoitettu.
b) hänellä on perusteltu syy uskoa, että matkakohde ei ole turvallinen esimerkiksi luonnonmullistuksen, sodan tai tautiepidemian vuoksi (UM:n matkustussuositus). Peruuttamista ei aiheudu kuluja matkustajalle.
c) matkanjärjestäjä on korottanut hintaa tai muuttanut matkajärjestelyjä merkittävästi. Peruuttamisesta ei aiheudu kuluja matkustajalle. Yleisissä valmismatkaehdoissa oikeutta on täsmennetty siten, että jos korotus on yli 10 %, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus.

Peruuttamisesta on ilmoitettava viivytyksettä.

Yleisten valmismatkaehtojen mukainen peruutusoikeus

Matkustajalla on yleisten valmismatkaehtojen mukaan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä:
a) viimeistään 28 vuorokautta ennen matkaa maksamalla toimistokulut,
b) 14–27 vuorokautta ennen matkaa maksamalla varausmaksun ja
c) 2–13 vuorokautta ennen matkaa maksamalla puolet matkasta.
Myöhemmin peruutetuista matkoista joutuu maksamaan koko matkan hinnan. Yksilöllisesti räätälöidyissä matkoissa peruuttamisoikeutta on rajoitettu.