Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka

Matkanjärjestäjällä voi peruuttaa matkan vähäisen osanottajamäärän takia vain, jos esitteessä tai sopimusehdoissa on mainittu, että matkan toteuttaminen riippuu osanottajamäärästä. Lisäksi on mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan. Matkustajalle on viivytyksettä palautettava hänen maksamansa maksut, jollei hän saa korvaavaa matkaa. Lisäksi hänelle on korvattava matkalle lähtöön välittömästi liittyvät peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi käyneet kulut.

Matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka, jos
a) matkan toteutus on vaikeutunut sodan, luonnonmullistuksen, lakon tms. syyn takia tai
b) matkaa ei voi toteuttaa vaarantamatta matkustajan terveyttä tai turvallisuutta.