Edustukset

Kuluttajaliitto toimii kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kuluttajaliiton edustajat osallistuvat aktiivisesti eri ministeriöiden ja muiden viranomaisten asettamien toimikuntien, työryhmien sekä pysyvien toimielinten toimintaan.

KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET

Toimielin

Asettaja

BEUC (The European Consumers’ Organisation): yleiskokous BEUC
EKOenergia-verkosto: neuvonantajaryhmä Suomen luonnonsuojeluliitto
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Elinkeinopolitiikkajaosto Työ- ja elinkeinoministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Maatalous- ja elintarvikejaosto Maa- ja metsätalousministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Rahoituspalvelujaosto Valtionvarainministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Sisämarkkinajaosto Työ- ja elinkeinoministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Terveysjaosto Sosiaali- ja terveysministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Ulkosuhdejaosto Ulkoministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Viestintäjaosto Liikenne- ja viestintäministeriö
EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: Ympäristöjaosto Ympäristöministeriö
Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto: Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) Euroopan komissio
Finanssinvalvonnan paneeli
General Assembly -kokous ANEC
HMV-velvoitteet työryhmä Viestintävirasto
Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Kuluttajavirasto
ITU/ETSI-vastinryhmä Viestintävirasto
Kansallinen potilasturvallisuusverkosto Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuluttaja-asiain neuvottelukunta: Työvaliokunta Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuluttajansuojasäädösten uudistaminen -työryhmä Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: jaosto III (huonekalut, kodinkoneet ja kodin elektroniikka) Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: jaosto IX (vakuuusjaosto) Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: jaosto XIa (kiinteistönvälitys ja asuntokauppa) Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: jaosto XIII (huoneenvuokra) Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: I täysistunto, I-V ja VII jaostot Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: II täysistunto, VI, IX ja X jaostot Oikeusministeriö
Kuluttajariitalautakunta: III täysistunto, VIII, XI-XIII jaostot Oikeusministeriö
Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta Työ- ja elinkeinoministeriö
Käteistyöryhmä Suomen Pankki
Liikennekaaren seurantaryhmä Liikenne- ja viestintäministeriö
Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun seurantaryhmä, työryhmä ja sidosryhmäfoorumi Ympäristöministeriö
Maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää valmisteleva työryhmä Liikenne- ja viestintäministeriö
Maksamisen reaaliaikaistumisen työryhmä Maksuneuvosto
Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL Teleforum ry
Maksuneuvosto Suomen Pankki
Markkinoiden kehittämistoimenpiteitä valmisteleva työryhmä Maa- ja metsätalousministeriö
Matkapalveluyhdistelmäasiain neuvottelukunta Työ- ja elinkeinoministeriö
Ruokapolitiikan neuvottelukunta Maa- ja metsätalousministeriö
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Maa- ja metsätalousministeriö
Standardisoinnin kuluttajaryhmä Suomen Standardisoimisliitto SFS
Suomen kestävän kehityksen toimikunta Ympäristöministeriö
Suomen ympäristömerkintälautakunta Työ- ja elinkeinoministeriö
Sustainability Working Group ANEC
Talouslukutaito-työryhmä Suomen Pankki
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Maa- ja metsätalousministeriö
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvottelukunta Työ- ja elinkeinoministeriö
Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (Tukesin koordinoima) Työ- ja elinkeinoministeriö
Uuselintarvikkeet -asiantuntijaryhmä Maa- ja metsätalousministeriö
Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta Valtioneuvosto
Vahvan sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkishallinnossa – esiselvitys, referenssiryhmä Valtiovarainministeriö
Vakuutuslautakunta: I-jaosto Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutuslautakunta: III-jaosto Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry:n hallitus Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry
Viestintäviraston kuluttajatyöryhmä Viestintävirasto
Viestintäviraston neuvottelukunta Viestintävirasto
Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristövakuutuksen neuvottelukunta Ympäristövakuutuskeskus
Ympäristövakuutuksen neuvottelukunta Ympäristövakuutuskeskus