Kuluttajaliiton sääntömääräinen liittokokous

12.9.2022 0:00

Helsinki | Kokous

Kuluttajaliiton sääntömääräinen liittokokous järjestetään maanantaina 12.9.2022 Helsingissä Ritarihuoneella.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joista tärkeimpänä valitaan liitolle valtuusto ja valtuuston puheenjohtaja. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa Kuluttajaliitossa liittokokousten välisenä aikana. Jokaisella aktiivisella kuluttajayhdistyksellä on mahdollisuus saada liiton valtuustoon yksi varsinainen jäsen ja tälle yksi henkilökohtainen varajäsen.

Aikataulu

Asialista

Muut tiedostot

Liittokokousedustajat

Liittokokouksessa on äänioikeus kuluttajayhdistysten ja liiton muiden varsinaisten yhdistysjäsenten nimetyillä edustajilla. Kuluttajayhdistyksellä on liittokokouksessa yksi ääni 100 vuorokautta ennen liittokokouksen ajankohtaa todetun jäsenmääränsä mukaisesti jokaista alkavaa 50:ttä jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Muulla varsinaisella yhdistysjäsenellä  on liittokokouksessa yksi ääni yhdistyksen kutakin alkavaa 75 000 jäsentä kohden.

Liiton tukijäsenellä, vanhojen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyllä henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä sekä liiton toimihenkilöllä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta

Liittokokoukselle esitettävät asiat

Jos liiton jäsen (yhdistys tai henkilötukijäsen) tai vähintään kaksikymmentä yhden tai useamman varsinaisen jäsenen henkilöjäsentä haluaa saada jonkin asian liittokokouksessa käsiteltäväksi, siitä on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen liittokokousta (viimeistään 1.8.2022). Hallitus esittää asiasta lausuntonsa liittokokoukselle.

Lisätietoja liittokokouksesta

Tapani Veija

Hallintopäällikkö