Kuluttajaliitto kysyi kutistuneista tuotteista

Kuluttajaliitto selvitti, kuinka yleistä tuotteiden pienentyminen vaivihkaa oikein on. Shrinkflaatiosta puhutaan yleensä silloin, kun tuotteen sisältö pienenee ilman myyntihinnan vastaavaa alentumista. Yli 700 kuluttajaa ilmoitti havaintonsa pienentyneestä tuotteesta Kuluttajaliiton verkkosivuilla olleen kyselylomakkeen kautta. Vastauksissa toistuivat selvästi tietyt tuotteet ja tuoteryhmät. Kuluttajaliitto peräänkuuluttaa selkeää ja avointa viestintää pakkauskokojen muutoksista.

Kuluttajan lähettämä kuva pienentyneestä tuotteesta. Jos tuotteen kokoa pienennetään, mutta hintaa ei lasketa, voidaan puhua shrinkflaatiosta. Lisää kuvia sivun lopussa.

Onko kaikki pienentyminen shrinkflaatiota?

Valmistajat esittelivät erilaisia syitä tuotteiden kutistumiselle. Monet kertoivat pienempien pakkausten olevan kuluttajien toive ja Kivikylä tarjosi todisteita myös myyntihinnan laskusta. Mikäli hinta todella laskee käsikädessä tuotteen koon kanssa, kuluttaja ei silloin häviä kaupassa. Kyseessä on silloin pelkkä pienentyminen, ei shrinkflaatio.

Tuotteiden sisällön koon pienentymistä ilman hinnan vastaavaa laskua kutsutaan shrinkflaatioksi. Sisältö siis kutistuu, mutta myyntihinta ja joskus myös pakkauksen koko ja yleisilme pysyvät samanlaisina kuin ennen. Pakkauskokojen pienentäminen saattaa houkutella esimerkiksi, jotta hintojen nostamiselta vältyttäisiin.

Ärsyttää. Tulee olo, että huijataan. Tekee ”vainoharhaiseksi” ja harmittaa.

Kuluttajaliiton kyselyn vastaaja shrinkflaatiosta

Pienentymisen todistaminen jälkikäteen on vaikeaa, erityisesti kuluttajan näkökulmasta. Voi tulla tunne, että tuotteessa on tapahtunut muutoksia, mutta ei ole enää mitään, mihin verrata. Kuitteja ei ole tullut otettua talteen ja pakkauksetkin on jo heitetty pois. Jotta voitaisiin varmasti tietää, onko pakkauksen kutistumisessa kyse shrinkflaatiosta, tarvitaan kaksi tietoa. Tieto sisällön muutoksista sekä hinnan mahdollisesta muutoksesta tai muuttumattomuudesta. Nykyään voi monesti valita myös sähköisen kuitin, jonne tiedot jäävät muistiin ja kilohintoja seuraamalla muutoksesta voi saada kiinni.

Pakkauskoot ja hinta ovat vapaasti toimijoiden päätettävissä, mutta koolla kikkailu ilman avointa viestintää muutoksista saattaa kuitenkin olla arpapeliä kuluttajien luottamuksella. Kun kuluttaja huomaa suosikkituotteensa kutistuneen vaivihkaa, voi tuntea tulleensa jollakin tavalla petetyksi.

Yritykset pitävät kuluttajia hölmöinä olettaessaan, että kuluttajat eivät muka huomaisi shrinkflaatiota.

Kuluttajaliiton kyselyn vastaaja shrinkflaatiosta

9 tuotetta keräsi runsaasti havaintoja – näistä kuluttajat ilmoittivat

Vastauksista poimittiin tuotteet, joista tuli vähintään viisi samankaltaista epäilyä pienentymisestä. Tuloksista tulee huomioida, että havainnot ovat kuluttajien omia ilmoituksia, eikä tietoja koko- tai hintamuutoksista ei ole todennettu

Kuluttajien ilmoitusten perusteella pienentymistä näyttää tapahtuneen erityisesti lemmikkien ruokien osalta ja reilusti havaintoja keräsivät myös rasvalevitteet, seiti, juusto ja lihavalmisteet. Näissä tuotteissa ja tuoteryhmissä vaikuttaisi siltä, että kutistamista on tapahtunut, sillä täysin samanlaisia havaintoja tuli niin paljon.

  • Kissanmärkäruoka, annospussit, Latz 18 kpl havaintoja
  • Kissanmärkäruoka, annospussit, Whiskas, 16 kpl havaintoja
  • Koiranruoka, Jahti&Vahti, 6 kpl havaintoja
  • Lihavalmisteet, Kivikylä, 23 kpl havaintoja
  • Levite, Ingmariini, 20 kpl havaintoja
  • Levite, Becel, 15 kpl havaintoja
  • Levite, Oivariini, 14 kpl havaintoja
  • Juusto, Arla Loputon kermajuusto, 12 kpl havaintoja
  • Pakastekala, Pirkka Alaskanseiti, 10 kpl havaintoja

Kissan märkäruoan annospussien kutistumisesta ilmoitettiin yhteensä 34 kertaa. Myös koiranruoasta havaintoja tuli 6 kpl. Seuraavaksi eniten ilmoituksia tuli Kivikylän erilaisista lihavalmisteista (23 kpl). Ingmariini-levitteen rasian pienentymisen sadalla grammalla oli havainnut 20 kuluttajaa. Becel-levitteiden eri rasioiden sisällön koko näyttää kutistuneen muutamalla kymmenellä grammalla (15 kpl havaintoja). Samoin 14 vastaajaa oli huomannut Oivariini-rasian sisällön pienentyneen 50 grammaa entisestä koosta. 12 vastaajaa ilmoitti Arlan Loputon kermajuustosta kadonneen 100 grammaa. K-ryhmän Pirkan Alaskanseiti -annospalapaketissa on vastaajien ilmoitusten mukaan enää 3 palaa entisen 4 palan sijaan ja paino kutistunut 400 grammasta 300 grammaan (10 havaintoa).

Jatkossa tälläiset tuotteet jää minulta kaupan hyllyyn. Vaihdan toiseen merkkiin. 

Kuluttajaliiton kyselyn vastaaja shrinkflaatiosta

Kutistamisesta kannattaa viestiä avoimesti

Harmaalla vyöhykkeellä saatetaan liikkua pienentyneen tuotteen markkinoinnissa, mikäli pienentyminen halutaan syystä tai toisesta häivyttää taka-alalle. Kuluttajaliitto pohtii, voisiko markkinoinnin katsoa olevan harhaanjohtavaa, mikäli pakkauksen kokoa sisältöineen pienennetään vaikkapa viidenneksellä, mutta siitä ei avoimesti kerrota kuluttajille ja markkinointi jatkuu entiseen malliin. Kuluttajaliitto on toimittanut kyselyn havainnot Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tiedoksi.

Kuluttajaliitolla on viesti myös yrityksille: jos tuotteita kutistetaan, pitää siitä viestiä avoimesti kuluttajille. Myös kaupalla voi olla oma roolinsa viestinnässä. Esimerkiksi Ranskassa tunnettu kauppaketju ilmoitti varoittavansa kuluttajia tuotteista, joissa pakkauskoot ovat kutistuneet mutta hinta ei.

Ryöstöä. Jos tuote pienenee, pitää hinnankin pienentyä, ja samassa suhteessa.

Kuluttajaliiton kyselyn vastaaja shrinkflaatiosta

Miten kysely tehtiin?

Kaikille avoimeen kyselyyn sai vastata Kuluttajaliiton Kuluttajakanavalla 24.3.-31.8.2023. Kyselyyn tuli yhteensä 735 vastausta, joista valtaosa ensimmäisen kuukauden aikana. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Vastauksista ei huomioitu niitä, joiden tiedot olivat puutteelliset.

Kuluttajaliitto korostaa, että kyselyyn tulleet vastaukset ovat kuluttajien omia havaintoja tuotteista ja epäilyjä tuotekoon pienenemisestä. Vastausten tietoja ei ole todennettu, eikä niistä ole saatavilla vertailukelpoisia hintatietoja. Kuluttajaliitto on ollut yhteydessä valmistajiin, tiedottanut kyselyn tuloksista ja tarjonnut mahdollisuuden kommentoida tuloksia.

Kuluttajien kuvia pienentyneistä tuotteista

Alla esitellään kuluttajien havaintoja kooltaan muuttuneista pakkauksista. Tuotteiden osalta ei ole saatavilla hintatietoja, joten ei voida tietää, onko juuri niiden kohdalla kyse shrinkflaatiosta. Shrinkflaatiosta puhutaan yleisesti silloin, kun kuluttaja saa vähemmän tuotetta samalla hinnalla. Alla esiteltyjen kuvien tarkoituksena on havainnollistaa pakkaus- tai sisältökokojen muutoksia.