Riksdagsvalet 2023

Konsumentförbundets mål för regeringsperioden 2023–2027.

Ett Finland som är lätt att använda

Rimliga levnadskostnader och en hållbar vardag

 • Rätt till en hållbar och skäligt prissatt vardag för alla.
 • Mer hållbara produkter som kan repareras och stöd för användningen av reparationsservice.
 • Bättre användningsmöjligheter för hushållsavdrag även i husbolag.

Förbättringar i konsumentskyddet

 • Kortare handläggningstider vid konsumenttvistenämnden. 
 • Tillgängligheten av pålitliga taxitjänster ska tryggas.
 • Bättre märkningar på livsmedelsförpackningar.
 • Grönmålning i schack.

En bra vardag även utan digital kompetens

 • Tjänster som är nödvändiga för konsumenterna ska vara tillgängliga även utan digital kompetens.
 • Möjligheten att betala kontant ska tryggas.

Lösningar för problemsituationer inom boende

 • Tydliga spelregler för användning och återbetalning av hyresgaranti.
 • Bättre tvistlösning mellan boende utanför domstolen.
 • Reformer i lagstiftningen gällande byggande och bostadshandel.

Social- och hälsovårdstjänster vid rätt tidpunkt och till ett skäligt pris

 • Rätt till vård vid rätt tidpunkt.
 • Lägre kostnader för att vara sjuk.

Fråga mer!

Juha Beurling-Pomoell

Generalsekretare

Tiina Vyyryläinen

Chef inom påverkansarbete