Husbolagets beslutsfattande och bolagstämma

20.9.2022 14:00–15:00

Parainen | Föreläsning

Öppen och avgiftsfri föreläsning tisdag 20.9 kl. 14–15

Stadshuset i Pargas, stadsfullmäktigesalen Bryggan (Strandvägen 28, Pargas)

Bolagstämman är det viktigaste beslutsfattandet organet i husbolaget och det innebär att aktieägarna på bolagstämman fattar beslut gällande viktiga ärenden som exempelvis vederlagets storlek, reparationer och val av styrelse.

Under föreläsningen går vi igenom sådant som är bra att känna till inför bolagstämman, exempelvis;

  • Hur ska du gå till väga för att få ett ärende till behandling på stämman eller svar på dina frågor?
  • Hur röstar du i ett ärende?
  • När och hur har du möjlighet att delta i stämman på distans?

Tanken med föreläsningen är att uppmuntra till att delta i bolagstämman genom att ge verktyg för att i husbolaget kunna påverka och få fram din åsikt samt ställa frågor.

Som föreläsare fungerar Konsumentförbundets jurist Kristel Pynnönen. Möjlighet att ställa frågor finns. Välkomna!

Voit esittää kysymyksiä myös suomeksi. Tervetuloa!

Kristel Pynnönen

Jurist