Meddelande

Problem i telefonförsäljning riskerar att förbli utan förbättringar

2.9.2021 | Konsumentskydd

Telefonförsäljning som upplevs störande av konsumenter riskerar att förbli utan reformer, ifall betänkandet av justitieministeriets arbetsgrupp går vidare utan förändringar. Konsumentförbundet varnar om att betänkandet inte innehåller primära åtgärder till att begränsa telefonförsäljning på något sätt. ”Det går emot konsumenternas intressen att inte skärpa regleringen av telefonförsäljning, eftersom majoriteten av konsumenterna upplever telefonförsäljning störande för deras privatliv”, betonar Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell

Konsumentförbundet, som lämnade sin skilda åsikt till arbetsgruppens betänkande, framhäver att tidpunkten för att ingripa i telefonförsäljning som stör konsumenterna är nu. Även Konkurrens- och konsumentverket lämnade sin skilda åsikt till arbetsgruppens betänkande. 

”Konsumenternas vilja är tydlig, de vill inte motta säljförsök via telefon”, konstaterar Beurling-Pomoell. Argumentet får stöd av bland annat Konkurrens- och konsumentverkets samt Konsumentförbundets utredningar. Även majoriteten av dem som avgett utlåtanden under remissen som avslutades i slutet av augusti stöder behovet av skärpning.  

Resultatet som presenteras i arbetsgruppens betänkande är tydligt emot regeringspropositionen enligt vilken: ”Telefon- och hemförsäljning begränsas och regleras strängare för att skydda konsumenten”. ”Vi ser inte att arbetsgruppen skulle ha presenterat tillräckligt övertygande varför man borde överge regeringspropositionen helt när det gäller telefonförsäljning”, undrar Beurling-Pomoell. 

När det gäller telefonförsäljning borde man enligt Konsumentförbundet i första hand ta i bruk den så kallade opt-in-modellen, där telefonförsäljning skulle enligt lagen få riktas enbart till de konsumenter som på förhand gett sitt godkännande.  

I andra hand stödjer förbundet alternativet där den nuvarande så kallade opt-out-modellen, det vill säga marknadsföringsförbudsregistret, överlämnas för myndigheternas upprätthållning och därtill utredas ibruktagandet av den så kallade prefixen. Med hjälp av prefixet kan konsumenten identifiera uppringaren som telefonförsäljare redan innan han eller hon svarar på samtalet. Betänkandets sekundära förslag av en skriftlig bekräftelse är en välkommen förbättring till den nuvarande situationen, men enbart det räcker inte. I samband med skriftlig bekräftelse borde man särskilt reglera betänketid, då konsumenten i verklighet skulle kunna överväga erbjudandet och jämföra produkten med andra motsvarande.  

”Som representant för konsumenter vädjar vi liksom Folkhälsan, Marthaförbundet och Svenska Pensionärsförbundet i sina utlåtanden till justitieministeriet Anna-Maja Henriksson, för att regleringsförslaget skulle redigeras i tjänstemannaberedningen på ett sätt som betydligt förstärker konsumentperspektivet och är i enlighet med regeringsprogrammet”, konstaterar Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell

Arbetsgruppen som justitieministeriet inrättade har slutfört sitt arbete gällande telefon- och hemförsäljningens förnyelsebehov under sommaren, och remissen om ärendet avslutades i augusti. 

Efter detta fortsätter förberedelserna i justitieministeriet och enligt den preliminära tidtabellen skall ärendet presenteras för riksdagen ännu i år. 

Mera information: generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell, tel. 040 5566 421 

Konsumentförbundet har samlat ytterligare information om temat på sin hemsida: www.kuluttajaliitto.fi/puhelinjakotimyynti