Nuvarande proposition kring el överföringsavgifter garanterar inte skäliga priser för konsumenterna

20.5.2021 |

Ur konsumentens och elanvändarens synvinkel verkar regeringens proposition om en jämkning av el överförföringspriserna igen bli en pannkaka. Förslaget lämnar ännu möjlighet till alltför stora höjningar av överföringspriserna. Konsumentförbundet kräver förändringar i tiden för indrivningen av underskottet och den årliga prishöjningen.  

”Förslaget är i rätt riktning, men alldeles för kosmetisk”, konstaterar Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell. Det finns inga garantier för en sänkning av de elöverföringspriser som konsumenten har betalat, i förslaget. Tvärtom kan otrevliga överraskningar, väntas i elanvändarens räkningar under de kommande åren. Enligt Konsumentförbundet finns det två centrala punkter som bör granskas ytterst kritiskt.

Elbolagen skulle enligt förslaget, få debitera sina kunder för sitt underskott retroaktivt längre än nu. Detta i form av elöverföringsavgifter.  I förslaget föreslås att utjämningsperioden för underskottet, av vägande skäl skulle förlängas från en till två månader. ”Förlängningen av utjämningsperioden skulle ytterligare minska på elanvändarens skydd och öka möjligheten till prishöjningar”, konstaterar Juha Beurling- Pomoell.

En sänkning av det maximala räntetaket till 8%, är det fortfarande för högt. ” Det årliga räntetaket  borde vara betydligt lägre än det nuvarande”, konstaterar Juha Beurling-Pomoell. ”Som språkrör för konsumenten, kan vi inte på något sätt godkänna regeringens nuvarande proposition utan förändringar, som innefattar bättre konsumentskydd mot prishöjningar”

Riksdagen fick i januari propositionen om en förnyelse av principerna för elöverföringen och saken behandlas nu i utskottet.