Ongelmana pikavipit: Ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi

Ongelmana pikavipit

Kuluttajaliiton ehdotuksia Suomen lainsäädännön kehittämiseksi

Pikavipit aiheuttavat ongelmia monen kuluttajan arkeen. Kuluttajaliitto on laatinut viiden kohdan listan toimenpiteistä, joilla puuttua pikavippien ja muiden vastaavanlaisten, korkeakorkoisten ja -kuluisten luottotuotteiden aiheuttamiin ongelmiin. Lisäsääntelylle on tarvetta, sillä vuonna 2013 voimaan astunut kuluttajaluottojen korkokatto ei ole toiminut toivotulla tavalla.

Vaikkei maksuvaraa olisikaan, nopeita ja vakuudettomia luottoja on suhteellisen helppo saada useita ennen maksuhäiriömerkintää. Luottoja markkinoidaan helppona ratkaisuna oman talouden vajeen paikkaukseen, oli kyse vanhojen lainojen järjestelystä tai kaivatusta lomamatkasta. Uudet luottotuotteet, kuten ns. joustoluotot ja järjestelylainat ovat nostaneet pikaluottojen euromääriä kasvattaen velkasummia. Uusia luottotuotteita ilmestyy markkinoille jatkuvasti ja niiden ehdot voivat olla kuluttajalle vaikeaselkoisia.

1. Korkokatto koskemaan kaikensuuruisia kuluttajaluottoja

Kuluttajansuojalain mukaisen korkokaton tulee koskea myös 2 000 euron ja sitä suurempia luottoja. Korkokaton rikkomisen pitää johtaa siihen, että velallisen maksuvelvollisuus rajoittuu pelkkään velan pääomaan.

2. Kustannuskatto

Vakuudettomille kuluttajaluotoille tulee asettaa kustannuskatto luoton summasta riippumatta. Kustannuskaton myötä luoton luotonaikaiset kokonaiskustannukset (korko, tilinhoitomaksut, nostopalkkiot yms.) saisivat olla korkeintaan kustannuskaton prosentuaalinen määrä luoton summasta.

3. Pikaluottojen mainonta kiellettävä

Korkeariskisten kuluttajaluottojen mainonta kuluttajille on kiellettävä kokonaan. Alankomaissa pikavippien mainonta kiellettiin kesällä 2017.

4. Rikkomuksista tuntuvat seuraamukset

Kuluttaja-asiamiehellä tulee olla mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu lainvastaisesti toimivalle luotonantajalle. Seuraamusmaksun tulee olla tuntuva, jotta halutut tulokset voidaan saavuttaa. Kuluttaja-asiamiehelle tulee myös turvata riittävät voimavarat valvontaan ja seuraamusten täytäntöönpanoon.

5. Kaikki kuluttajaluotot lain piiriin

Kuluttajansuojalaki tulee laajentaa kattamaan myös korottomat ja kuluttomat, kestoltaan yli kolmen kuukauden luotot. Aina kun kuluttajaluottoa myönnetään, tulee kuluttajan maksuvalmius selvittää luoton ehdoista riippumatta.

Kuluttajien tietoisuutta pikaluotoista ja niiden aiheuttamista ongelmista tulee lisätä

Kuluttajaliiton tietopankissa käsitellään monipuolisesti oman talouden hallintaa ja velkaantumista. Katso myös usein kysytyt kysymykset aiheesta.

Julkaisemme suositusta Kuluttajaliiton Velkaoppaasta lähiaikoina uuden, päivitetyn version. Kuluttajaliiton Pieni Talousopas tarjoaa taskukoossa vinkkejä oman talouden hallintaan. Oppaiden pdf-versiot ovat maksutta ladattavissa materiaalipankistamme.

Kuluttajaliiton uudella videolla, ”Päänvaivaa Pikavipeistä”, kerrotaan mitä pikavipit ovat ja mitä ongelmia ne voivat aiheuttaa kuluttajille. Video on nähtävillä Kuluttajaliiton eri some-kanavissa.