Artikkeli

Vuokra-asunto

Asuminen

Vuokra-asunnossa asukas maksaa kuukausittaisen vuokran. Lisäksi hänen vastuullaan on yleensä vesi- ja sähkömaksut. Vuokranantaja huolehtii puolestaan kaikista asunnon omistamiseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvistä tehtävistä.

Huoneenvuokrasuhde syntyy sopimuksella, jolla rakennus tai sen osa, yleensä huoneisto, vuokrataan toiselle. Vuokrasopimus ja sen muutos on aina tehtävä kirjallisesti. Vuokrasuhteen ehdoista voidaan osapuolten kesken sopia melko vapaasti, vaikkakin laki sisältää säännöksiä, jotka ovat pakottavia. Nämä ovat säännöksiä, joiden suhteen ei voida ollenkaan sopia toisin ja jotka ovat molempia osapuolia kohtaan pakottavia.

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen. Vuokranantajan tärkein velvollisuus on pitää huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa ja vastata asunnon kunnossapidosta.

Vuokra-asuntoja voi hakea yksityisiltä vuokranantajilta, vuokrataloyhtiöltä tai julkiselta puolelta, kuten kaupungilta tai kunnalta. Suomessa vuokra-asumista sääntelee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, joka koskee kaikkia vuokranantajia.   

Määräaikaisesti vai toistaiseksi?

Vuokrasopimus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei vuokrasopimuksessa toisin ole sovittu. Määräaikainen sopimus sitoo sekä vuokranantajaa että vuokralaista sovitun ajan, eikä sitä voida lähtökohtaisesti irtisanoa yksipuolisesti.

Yhä useammin vuokrasopimuksella sitoutetaan vuokralainen asumaan huoneistossa tietty vähimmäisaika. Sekamuotoinen vuokrasopimus on aluksi määräaikainen, mutta jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Laki ei tunne sekamuotoista sopimusta, mutta sen käyttäminen ei ole lainvastaista. Selvyyden vuoksi on kuitenkin suositeltavampaa käyttää toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta, jonka ensimmäistä mahdollista irtisanomisajankohtaa on rajoitettu.

Katso myös video: Vuokra-asumisen yleisimmät kysymykset