Artikkeli

Vuokra-asunto

Asuminen

Vuokra-asunnossa asukas maksaa kuukausittaisen vuokran. Lisäksi hänen vastuullaan on yleensä vesi- ja sähkömaksut. Vuokranantaja huolehtii puolestaan kaikista asunnon omistamiseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvistä tehtävistä. Suomessa vuokra-asumista sääntelee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Huoneenvuokrasuhde syntyy sopimuksella, jolla rakennus tai sen osa, yleensä huoneisto, vuokrataan toiselle. Vuokrasuhteen ehdoista voidaan osapuolten kesken sopia melko vapaasti, vaikkakin laki sisältää säännöksiä, jotka ovat pakottavia. Nämä ovat säännöksiä, joiden suhteen ei voida ollenkaan sopia toisin ja jotka ovat molempia osapuolia kohtaan pakottavia.

Vuokra-asuntoja voi hakea yksityisiltä vuokranantajilta, vuokratalo-yhtiöltä tai julkiselta puolelta, kuten kaupungilta tai kunnalta. Kaikkia vuokranantajia koskee sama laki. Vuokrasopimus ja sen muutos on aina tehtävä kirjallisesti.

Määräaikaisesti vai toistaiseksi?

Vuokrasopimus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei vuokrasopimuksessa toisin ole sovittu. Määräaikainen sopimus sitoo sekä vuokranantajaa että vuokralaista sovitun ajan, eikä sitä voida lähtökohtaisesti irtisanoa yksipuolisesti. Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen. Vuokranantajan tärkein velvollisuus on pitää huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa ja vastata asunnon kunnossapidosta.

Voit ladata käyttöösi vuokraoppaan täältä.

Katso myös video: Vuokra-asumisen yleisimmät kysymykset