Artikkeli

Velkaantuminen ja maksuhäiriöt

Talous

Velka pitää maksaa riippumatta siitä, millä tavoin se on syntynyt. Jos velkaa ei maksa ajoissa, se peritään tarvittaessa pakolla. Erityisesti sopimukseen perustuvissa veloissa perimiskulut voivat nousta suuriksi ja pahimmillaan varsinkin pienien velkojen kohdalla velallisen maksettavaksi tulevat perimiskulut saattavat kasvaa suuremmiksi kuin itse velkasumma.

Velka voi syntyä monella tavalla

Tavallisin tapa velan syntymiselle on sopimus. Sopimuksen lisäksi velka voi perustua myös vahingonkorvaus-, vero- tai elatusvelvollisuuteen.

Sopimukseen tai vahingonkorvaukseen perustuva velkaantuminen vaatii henkilön omia toimia. Muiden toiminnan perusteella ei voi velkaantua. Tosin poikkeuksia löytyy: lain mukaan esimerkiksi toisen aviopuolison perheen elatukseen ottamasta velasta ovat molemmat puolisot vastuussa.

Tavallisin tapa velkaantua on sopimus. Asunto- ja opintolainojen sekä muiden luottojen (mm. pikavipit) lisäksi myös monet muut sopimukset ovat velan ottoa. Tällaisia ovat esimerkiksi osamaksukauppa, asunnon vuokraaminen sekä puhelin-, internet- ja sähkösopimukset.

Kaikkia sellaisia sopimuksia, joissa sitoudutaan myöhemmin tapahtuviin maksuihin, voidaan pitää velkaantumisena. Sopimus on sitova riippumatta siitä tehdäänkö se kirjallisena tai suullisena. Joissakin sopimuksissa on kuitenkin erilaisia muotomääräyksiä (esim. sopimus pitää tehdä kirjallisena) ja monesti muotomääräysten vastainen sopimus ei ole sitova. Sitovuus tarkoittaa, että velka pitää maksaa.

Sopimuksen ohella velka voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuuden perusteella. Vahingonkorvausvelvollisuus voi perustua joko sopimusrikkomukseen tai tuottamukseen. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että henkilö on aiheuttanut ulkopuoliselle vahinkoa tahallisella tai huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä.

Laskut kannattaa maksaa ajoissa

Maksun myöhästymisestä aiheutuu lisäkuluja. Laskun loppusumma kasvaa koko ajan, kunnes se maksetaan. Pahimmillaan kulut voivat ylittää laskun velkasumman.

Kulut kertyvät seuraavassa järjestyksessä:

  • viivästyskorko
  • viivästys- tai muistutusmaksut velkojalle
  • perintätoimiston perintäkulut
  • tuomioistuimen käsittelymaksut
  • velkojan oikeudenkäyntikulut
  • ulosottomaksut.

Jos lasku myöhästyy merkittävästi, seurauksena on maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Maksuhäiriömerkintä haittaa elämää monella tavalla. Sen seurauksena esimerkiksi puhelin- ja internet-liittymän tai vuokra-asunnon hankkiminen voi olla jatkossa vaikeaa. Maksuhäiriömerkintä saattaa estää myös työpaikan saannin.