Artikkeli

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen kuluttaminen

Vastuullisen sijoittajan muistilista

Vastuulliset näkökulmat huomioiva sijoittaja toivoo saavansa säästöilleen tuottoa, mutta ei hinnalla millä tahansa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat levinneet viime vuosina koko ajan laajemmalle ammattimaisessa sijoitus- ja rahoitustoiminnassa.

  • Sijoita kestävän kehityksen rahastoihin, obligaatioihin tai osakeindeksiobligaatioihin. Näitä voidaan kutsua kestävän kehityksen rahastoiksi tai obligaatioiksi, ympäristörahastoiksi, vaihtoehtoisen energian obligaatioiksi tms. Näitä tarjoavat monet suomalaiset pankit.
  • Jos sijoitat suuriin pörssiyrityksiin, tutki kestävän kehityksen osakeindekseihin listatut yritykset, esimerkiksi Dow Jones Sustainability Index.
  • Voit soveltaa näiden osakeindeksien käyttämiä kestävän kehityksen kriteereitä yritysten arviointiin myös omatoimisesti. Jos et tiedä, millä perusteella yrityksiä arvioisi, näistä voi etsiä kriteereitä.
  • Jos sijoitat pienempiin kotimaisiin yrityksiin, pyri arvioimaan niiden ympäristövaikutuksia tuotannossa, raaka-aineiden ja materiaalien osalta sekä tuotteiden käytön aikana.
  • Tutki yritysten Yritysvastuuraportteja ja vertaile esitettyjä tietoja ympäristövaikutuksista ja yhteiskuntavastuullisuudesta. Valitse sijoituskohde, joka mielestäsi parhaiten vastaa käsitystäsi vastuullisesta yrityksestä.
  • Sijoita yrityksiin, joiden tuotteet, palvelut tai teknologiat tarjoavat ratkaisuja vakaviin globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen tai vedensäästöön.
  • Sijoita yrityksiin, joiden toiminta tarjoaa ratkaisuja vakaviin globaaleihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen.
  • Vältä sijoittamista kansalaisjärjestöjen boikottilistoilla esiintyviin yrityksiin.

Vastuullisen sijoittajan muistilistaa ovat kommentoineet:
Minna Halme, vastuullisen liiketoiminnan professori, Aalto yliopisto kauppakorkeakoulu
Mika Kuisma, KTT, Tutkija, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu