Artikkeli

Vastuullinen kuluttaminen: Eri lämmitysvaihtoehdot

Vastuullinen kuluttaminen

Energian käytöllä on ilmaston lämpenemisen lisäksi muita suuria ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi happamat sateet, ilmanlaadun heikkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen johtuvat paljolti fossiilisen energian käytöstä. Voit vähentää tehokkaimmin oman asumisesi ilmasto- ja ympäristövaikutuksia tekemällä energiaremontin kotiisi ja siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön.

Kodin lämmitysjärjestelmät

Kodin energiankäytöstä noin puolet kuluu lämmitykseen. Pientalon rakentajalla on useita vaihtoehtoja lämmitysjärjestelmäksi. Lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa pohtia käyttömukavuuden, kustannusten ja käyttöenergian hinnan lisäksi myös ympäristövaikutuksia.

Kaukolämpö

Hyvää:

 • yhteistuotannossa tuotetaan usein erittäin tehokkaasti sekä sähköä ja lämpöä
 • vähentää paikallisia päästöjä
 • keskitetyssä tuotannossa päästöjen puhdistus tehokasta
 • edullinen energian hinta.

Huonoa:

 • tuotetaan osin fossiilisilla polttoaineilla, jotka aiheuttavat mm. hiilidioksidipäästöjä
 • korkeat liittymis- ja vuosimaksut
 • liittyminen mahdollista vain taajamissa.

Huonekohtainen sähkölämmitys

Hyvää:

 • hankintavaiheessa edullinen
 • hyvät säätöominaisuudet
 • korkea hyötysuhde lämmönluovutuksen osalta

Huonoa:

 • tuotetaan osin fossiilisilla polttoaineilla, jotka aiheuttavat mm. hiilidioksidipäästöjä
 • lauhdesähkö tehoton energiantuotantotapa
 • käyttökustannuksiltaan kallis
 • riskinä hinnannousu
 • lisää osaltaan valtakunnallista sähkönkulutusta ja valtakunnallisia sähkönkulutuspiikkejä ilman yleisesti käytössä olevia älyohjausjärjestelmiä (= leikataan kalleimmat kulutustunnit pois)

Varaava sähkölämmitys

Hyvää:

 • voidaan hyödyntää halvempaa yösähköä ja samalla hieman tasoittaa valtakunnallisia kulutuspiikkejä
 • laaja ohjattavuuspotentiaali yösähkön ohella laajemmalle tuntitason älysähköohjaukselle
 • lämmitysmuodon vaihto ja täydennysmahdollisuudet hyvät
 • kohtuullinen lämpöakku sähkökatkojen varalle, mikäli kiertovesipumpun sähkönsaanti turvataan akulla tai aggregaatilla

Huonoa:

 • tuotetaan osin fossiilisilla polttoaineilla, jotka aiheuttavat mm. hiilidioksidipäästöjä
 • lauhdesähkö tehoton energiantuotantotapa
 • kallis hankintahinta
 • kalliit käyttökustannukset
 • energiaa tuhlaava lämmönsiirto ja energian varastointitapa
 • riskinä hinnannousu

Öljylämmitys

Hyvää:

 • tehokas lämmöntuottaja
 • ei juurikaan kuluta sähköä

Huonoa:

 • aiheuttaa päästöjä käyttökohteessa
 • fossiilinen energiamuoto, joka aiheuttaa mm. hiilidioksidipäästöjä
 • kallis hankintahinta
 • öljyn hinta vaihtelee suuresti, viime vuosikymmenen aikana öljy ollut enimmäkseen kallista
 • riskinä hinnannousu

Puu

Hyvää:

 • uusiutuva energialähde
 • paikallinen ja kotimainen luonnonvara
 • omavarainen energiamuoto
 • vähäpäästöinen, hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraali
 • pelletit ja hake helpottavat puun käyttöä lämmitykseen
 • edullinen lämmitysmuoto myös ostopuuna
 • sähkökatkot eivät haittaa tulisijaa – sähkökatkojenkin aikana tulisijasta saadaan lämpöä ja valoa
 • puukattilasta tai sen mahdollisesta lisävaraajasta saadaan sähkökatkojenkin aikana lämpöä, mikäli kiertovesipumpun sähkönsaanti turvataan akulla tai aggregaatilla

Huonoa:

 • kallis hankintahinta
 • edellyttää jonkin verran vaivannäköä ja läsnäoloa
 • aiheuttaa terveydelle haitallisia pienhiukkaspäästöjä

Lämpöpumppu

Hyvää:

 • saasteetonta ja uusiutuvaa energiaa
 • käytössä edullinen
 • ei aiheuta päästöjä käyttökohteessa

Huonoa:

 • kallis hankintahinta (vaihtelee kohteen ja lämpöpumppumallin mukaan)
 • maalämpö edellyttää isoa tonttia tai porakaivoa

Aurinkoenergia

Hyvää:

 • saasteetonta ja uusiutuvaa energia
 • ei aiheuta välittömiä hiilidioksidipäästöjä
 • käytössä ilmaista
 • aurinkosähkö kilpailukykyinen kesämökeillä
 • aurinkolämpö kilpailukykyinen käyttöveden ja pesutilojen lämmityksessä
 • passiivista aurinkoenergiaa voi hyödyntää ilmaiseksi

Huonoa:

 • korkeat investointikulut
 • sopii Suomessa vain täydentäväksi energiamuodoksi

Tuulivoima

Hyvää:

 • saasteetonta ja uusiutuvaa energiaa
 • ei aiheuta välittömiä hiilidioksidipäästöjä
 • oman pientuulivoimalan energia käyttökuluilta edullista
 • jokainen voi ostaa tuulisähköä sähköverkosta

Huonoa:

 • korkeat investointikulut
 • sopii vain rannikolle ja muille tuulisille paikoille
 • sopii lähinnä täydentäväksi energiamuodoksi, koska alueiden tuulisuus vaihtelee

Kilpailuta sähkö

Yksityisillä kotitalouksilla on mahdollisuus kilpailuttaa sähköntoimittajia ja samalla tukea ympäristöystävällisemmin tuotettua energiaa. Voit vertailla sähköyhtiöiden vihreän sähkön hintoja Vertaa ensin -sivuilla. Siellä voit myös kilpailuttaa uusiutuvaa energiaa tai tuulisähköä tuottavia sähköyhtiöitä. Energiamarkkinaviraston ylläpitämässä www.sahkonhinta.fi -verkkopalvelussa voit vertailla helposti ja nopeasti eri toimittajien sähkön myyntitarjouksia.

Lisätietoa erilaisista lämmitysvaihtoehdoista ja uusiutuvasta energiasta löydät esimerkiksi Motivan verkkosivuilta.

Lisätietoa eri lämmitysvaihtoehdoista:

http://energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys

http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkolampo

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/tuulivoima

http://motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/bioenergia

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/lampopumput

Maakunnalliset energianeuvojat antavat maksutta ohjeita kaikissa kodin energian kulutukseen ja -säästöön liittyvissä asioissa. Energian säästöön liittyvien kysymysten lisäksi voi kysyä neuvoja lämmitysjärjestelmän valintaan, vaihtoon, energiatehokkaaseen lämmitykseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Lähimmän energianeuvojan löydät Motivan sivuilta.

Kuluttajan lakineuvonta vuodeksi 15 eurolla

Lakimiehemme on vain puhelinsoiton tai sähköpostin päässä jäsenillemme. Liity nyt ja ota rahanarvoiset edut käyttöösi!

Tutustu etuihin ja liity Kuluttajaliiton jäseneksi