Artikkeli

Uudet ruoantuotantotavat

Ruoka

Muuntogeeninen tuotanto, kloonaus ja nanoteknologia ovat uudenlaisia ruoantuotantotapoja, ja jo nyt hyvin vahvasti tätä päivää. Uusilla, perinteisistä tuotantotavoista poikkeavilla tuotantotavoilla pyritään tehostamaan ruoantuotantoa.

Uusia tuotantotapoja tarvitaan

Uusia ruoantuotantotapoja tarvitaan, koska maailman väestömäärän odotetaan kasvavan seitsemästä yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan vähintään 70 prosentin lisäystä maailman maataloustuotantoon. Elintarvikkeiden kysyntää kasvattavat myös kehittyvien maiden rikastuminen ja erityisesti proteiinipitoisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kysynnän kasvu.

Tuotannon lisäystarvetta hankaloittavat muun muassa ilmaston lämpeneminen, jonka seurauksena vanhat lajikkeet eivät enää pärjää alkuperäisillä tuotantoalueillaan, sekä luonnonvarojen käyttöön kohdistuvat paineet, jonka seurauksena viljelijöiden olisi tulevaisuudessa tuotettava enemmän käyttämällä vähemmän maa-alaa, vähemmän vettä ja niukemmin energiaa.

Uusien tekniikkojen taustalla ei ole vain hyvä tahto, sillä monet elintarvikealan toimijat pyrkivät tehostamaan tuotantoa myös suuremman taloudellisen voiton takia.

Euroopan ulkopuolella uudet tekniikat ovat olleet käytössä jo pitempään, mutta Eurooppa tulee vankasti perässä. Uusista ruoantuotantotekniikoista puhutaan yhä enemmän ja ne huolestuttavat monesti kuluttajia, koska menetelmät poikkeavat perinteisistä tuotantotavoista. Tiedonsaanti voi olla vaikeaa, sillä keskustelu niiden ympärillä on lähinnä tunteisiin perustuvaa kiistelyä.