Artikkeli

Usein kysytyt kysymykset: Asuminen

Usein kysytyt kysymykset

Vuokraamassani asunnossa aloitettiin taloyhtiön toimesta vesijohtojen uusimistyö. Kylpyhuonetta ei voinut käyttää kuukauteen peseytymiseen ja wc:ssä piti käydä yhtiön saunatiloissa. Pitääkö minun maksaa koko vuokran määrä?

Remontin ajalta olet oikeutettu alennettuun vuokraan tai kokonaan maksuttomaan kuukauteen. Vuokranalennuksen määrä riippuu haitan suuruudesta ja siitä kannatta sopia vuokranantajan kanssa.

Onko vuokranantajalla oikeus päästä asuinhuoneistoon?

Vuokranantajalla ei ole yleistä oikeutta päästä vuokralaisen hallinnassa olevaan huoneistoon. Oikeus päästä huoneistoon on kuitenkin silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten. Myös näyttöjä on saatava suorittaa huoneiston myyntiä tai jälleenvuokrausta varten. Tämä on tapahduttava vuokralaiselle sopivana aikana.

Voiko avopuoliso joutua vastaamaan yhteisen asunnon vuokranmaksusta, vaikka se on toisen puolison vuokraama?

Kyllä voi. Avo- ja aviopuolisot vastaavat yhteisvastuullisesti vuokranmaksuvelvoitteesta, vaikka ainoastaan toinen heistä on vuokrasopimuksen osapuoli.

Vuokra-asunnon jääkaappi lakkaa toimimasta vanhuuttaan, mutta vuokranantaja ei korjaa puutetta useista yhteydenotoista huolimatta. Voiko vuokralainen asialle mitään?

Jollei vuokranantaja täytä kunnossapitovelvollisuuttaan, voi vuokralainen hankkia uuden, vanhaa jääkaappia lähinnä vastaavan laitteen ja laskuttaa kulut vuokranantajalta.

Harkitsen asuntolainan ottamista. Mistä tiedän, mikä lyhennysmuoto on minulle sopivin?

Pankin asiantuntijan kanssa löytyy varmasti itselle sopivin lyhennysmuoto. Tähän vaikuttavat esimerkiksi elämäntilanne, tulotaso ja lainan suuruus. Kannattaa kysyä tarjousta useammasta pankista ennen lainapäätöksen tekemistä.
Yleisin lyhennysmuoto on annuiteetti. Tasaerässä lainasta maksettava erä pysyy samana koko laina-ajan. Alussa maksuerä sisältää enemmän korkoa, mutta lainan lyhentyessä koron osuus pienenee. Tämä tarkoittaa myös, että laina lyhenee alussa hitaammin. Muutokset korossa vaikuttavat laina-aikaan – eli esimerkiksi koron nousu pidentää aikaa. Muuttuvassa annuiteetissa koron muutokset huomioidaan takaisinmaksuerän suuruudessa sen sijaan, että lainan maksuaika muuttuisi.

Tasalyhennyksessä taas lainaa lyhennetään aina samalla summalla. Tämän päälle maksuerään lisätään korko. Alussa, lainapääoman ollessa suuri, ovat myös maksuerät suurempia. Koron muutokset vaikuttavat suoraan kuukausittaisen maksuerän kokoon. Tasalyhennys on kokonaiskuluiltaan pienempi kuin annuiteetti, sillä laina ei ehdi kasvaa niin paljon korkoa, mutta syö alussa enemmän varallisuutta.

Mikä tarkoittaa lainan marginaali?

Marginaali on pankin veloitus asuntolainasta. Lainan kokonaiskorko muodostuu marginaalista ja viitekorosta. Marginaalit vaihtelevat pankki- ja myös asiakaskohtaisesti. Ennen lainapäätöstä kannattaa kysyä lainatarjous useammasta pankista.

Kylpyhuoneremontin hinnaksi sovittiin 3 000 euroa, mutta lasku olikin 3 500 euroa. Pitääkö lasku maksaa?

Jos remonttisopimukseen on hinnaksi on merkitty 3 000 euroa, hinta on sitova. Laskusta pitää maksaa sopimuksen mukainen hinta eli 3 000 euroa eräpäivään mennessä.

Vuokranantaja vaatii minulta korvausta koiran kynsistä parkettiin tulleista naarmuista. Onko hän oikeutettu pidättämään takuuvuokraa tämän takia?

Koiran kynsien aiheuttamia jälkiä ei pidetä normaalina kulumisena, vaan vuokralainen on vastuussa niiden korjaamisesta. Korjauskustannusten tulee olla kohtuullisia. Korjauskustannusten korvaamisessa on huomioitava mm. parketin ikä ja yleinen kunto. Vuokranantajalla on oikeus pidättää takuuvuokrasta vahinkoa vastaava osuus siihen saakka, kun vuokralainen on maksanut korvauksen. Mahdollisesti ylimenevä osa takuuvuokrasta pitää palauttaa välittömästi. Vuokranantajan pitää myös toimittaa vuokralaiselle selvitys remonttikuluista, esimerkiksi kopiot kuiteista.

Vuokranantaja oli tyytymätön loppusiivoukseen ja haluaa pidättää osan takuuvuokrasta. Hän lähetti valokuvia ja myönnän, että lieden takaosa oli jäänyt siivoamatta ja muitakin puutteita oli. Vuokranantaja kertoi siivonneensa itse neljä tuntia ja haluaa korvausta itselleen 35 euroa tunnilta eli yhteensä 140 euroa. Mikä on kohtuullinen korvaus?

Kuluttajariitalautakunnan käytännössä oman työn arvona on pidetty 10 euroa tunnilta eli teidän tapauksessanne kohtuullinen korvaus olisi 40 euroa.

Haluaisin vaihtaa sähköntoimittajaa, mutta taloyhtiö ei ole mahdollistanut mittarin käyttöä niin että osakas voisi kilpailuttaa oman sähkönsä. Voinko vaatia taloyhtiötä mahdollistamaan kilpailutuksen? Olen valmis itse maksamaan muutostöistä aiheutuvat kulut.

Sähkömarkkinalain mukaan kiinteistönhaltijan (esimerkiksi asunto-osakeyhtiön) on huolehdittava siitä, että asukkaalla on mahdollisuus vaihtaa sähköntoimittajaa. Asukas vastaa muutostöistä aiheutuvista kustannuksista. Taloyhtiön pitää sallia ja mahdollistaa sähkön kilpailuttaminen ja te vastaatte muutostyön kuluista.

Vuokra-asuntoon on tulossa putkiremontti. Remontin aikana asunnossa voi ainakin periaatteessa asua, mutta haittaa pahasti asumista. Kuinka paljon voin vaatia vuokranalennusta?

Kuluttajariitalautakunnan mukaan kohtuullinen vuokranalennus on putkiremontin ajalta 30–50 % remontin kestoajalta. Alennuksen suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi se, miten mahdollisuudet peseytymiseen ja wc:n käyttöön on järjestetty.