Kuluttaminen perustuu lähes kokonaan suullisiin ja kirjallisiin sopimuksiin. Arjessa sopimuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun kuluttaja ostaa tavaraa kaupasta, käy parturissa, nousee bussiin, vuokraa asunnon tai hankkii puhelinliittymän.

Sopimusoikeuden lähtökohtana on sopimusvapaus. Ihmisillä on oikeus itse päättää solmivatko sopimuksen vai eivät. Sopimuskumppaninsa lisäksi heillä on oikeus valita vapaasti sopimustyyppi sekä päättää sopimuksen sisällöstä sekä muodosta.

Sopimus voi olla muodoltaan joko kirjallinen tai suullinen. Muodolla ei normaalisti ole vaikutusta sopimuksen sitovuuteen – sekä suulliset että tosiasiallisen toiminnan seurauksena solmitut sopimukset ovat sitovia. Kirjallisella sopimuksella on kuitenkin merkittäviä etuja. Kun sopimus solmitaan kirjallisesti, molemmille osapuolille on selvää mitä on sovittu. Etenkin ristiriitatilanteessa tämä on tärkeää.