Artikkeli

Ruokaketju

Ruoka

Kuluttajien kiinnostus ruoan alkuperää ja ruoan tekijöitä kohtaan on lisääntynyt viime aikoina. Pienempimuotoisessa ruoantuotannossa ja lähellä tuotetussa ruoassa tuotantoketju on tarkkaan jäljitettävissä, ja tietoa ruoan alkuperästä on helpompi saada. Tämä lisää kuluttajien luottamusta ja mahdollisuutta myös vaikuttaa ruokaketjun toimintaan omilla valinnoillaan.

Elintarvikkeet kulkevat monesti pitkän matkan ennen kuin ne päätyvät kuluttajan ruokapöytään. Raaka-aineet kulkevat yleensä ensin tuottajalta teollisuudelle ja teollisuuden käsittelyn kautta kauppaan tai ravintolaan kuluttajien ostettaviksi.

Raaka-aineiden ja ruokien kulkiessa ketjun eri osien kautta viranomaiset ja muut eri toimijat pyrkivät varmistamaan sen, että asiat sujuvat säädösten mukaan (mm. yritysten omavalvonta). Pisimmillään elintarvike käy koko ketjun läpi ja se saattaa viettää eri tahojen varastoissa pitkiäkin aikoja – pahimmillaan vuosia.

Lyhimmillään ruokaketju on silloin, kun kuluttaja tuottaa ruoan itse tai ostaa sen suoraan tuottajalta. Lyhyet ketjut ovat jäljitettäviä ja kuluttajilla on parempi mahdollisuus saada tietoa esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä.

Ruoan tie pellolta pöytään unohtuu usein tai se ei kiinnosta. Runsaan elintarvikevalikoiman lisäksi syynä tähän on se, että nopeaa ruokaa on yhä helpompaa saada. Helppous, nopeus ja laaja kattava ympärivuotinen valikoima ovatkin kuluttajille jo itsestäänselvyyksiä. Toimintaympäristön muutos on kuitenkin johtanut siihen, ettemme tunne enää eri raaka-aineita ja niiden sesonkeja – emmekä muista arvostaa ruokaa tai sen valmistajia.

Vaikuta ruokaketjun toimintaan

Suomalaiset kuluttajat eivät usein liikoja valita, vaan he tyytyvät siihen, mitä saavat. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Osin syynä on sosiaalinen media, jonka ansiosta palautteen antaminen on muuttunut aiempaa helpommaksi ja julkisemmaksi.

Some-keskustelujen kautta yritykset saavat nopeasti sekä positiivista että negatiivista palautetta. Yritykset joutuvat myös reagoimaan palautteisiin entistä nopeammin. Kolikon kääntöpuolena on se, että välillä pienetkin asiat saattavat saada kohtuuttomat – ja joskus jopa todellisuutta vääristävät – mittasuhteet.

Monen kuluttajan mielestä asiat ovat Suomessa hyvin, ja valikoimaa riittää monessa eri hintaluokassa. Moni ruokaostos tehdäänkin ilman sen suurempia pohdintoja. Tuotteen maku ja hinta ovat usein tärkeimpiä tekijöitä eikä elintarvikkeen tuotantomaalla, tuotantotavalla tai ravintoarvoilla aina ole vaikutusta ostopäätökseen. Tietoiset valinnat ovat kuitenkin kaiken A ja O.

Ilman kuluttajien vaatimuksia ruokaketju ei kehity haluamaamme suuntaan; jos emme vaadi tietoa tuotteiden alkuperästä, tietoa ei meille anneta. Jos emme vaadi haluamaamme tuotevalikoimaa kaupan hyllyille, sitä ei sinne tule.

Kuluttajilla on kuitenkin monia eri tapoja vaikuttaa ruokaketjuun. Voit vaikuttaa ruokaketjun toimintaan ja kauppojen valikoimiin esimerkiksi

  1. lukemalla elintarvikepakkausten merkintöjä ja vertailemalla tuotteita
  2. jos tuotepakkauksessa on puutteelliset tiedot, valitsemalla toisen tuotteen
  3. tekemällä tietoisia valintoja: ostopäätös on viesti ruokaketjulle, että tämä tuote on OK
  4. kysymällä lisätietoja kaupan henkilökunnalta
  5. soittamalla yritysten kuluttajapalveluihin ja kysymällä lisätietoja tuotteista ja tuotantotavoista
  6. tutustumalla yritysten internet-sivuihin, joilta löytyy usein paljon enemmän tietoa kuin itse tuotepakkauksista
  7. tutustumalla pientuottajien kautta ruoan tuotantoon
  8. antamalla palautetta Kuluttajaliittoon.