Artikkeli

Ruoan pakkausmerkinnät

Ruoka

Parhaimmillaan erilaiset ruokapakkauksissa olevat merkit voivat helpottaa tuotteiden vertailuja ja kuluttajien valintoja. Alla on esitelty lyhyesti tunnetuimmat elintarvikepakkauksista löytyvät merkit. 

Erilaiset vapaaehtoiset merkit antavat elintarvikkeista annettavien pakollisten tietojen lisäksi lisätietoa tuotteiden ominaisuuksista. Kuvamerkkejä on useita ja niiden tarkka sanoma jää kuluttajille usein epäselväksi. 

Hyvää Suomesta -merkki on suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki. Se kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä.  

 • Liha, kala, muna ja maito sellaisenaan ja osana muita elintarvikkeita on aina 100 % suomalaista. 
 • Jos pakkauksessa on vain yhdenlaista raaka-aineetta, on sen oltava 100 % suomalaista. 
 • Monen raaka-aineen tuotteessa raaka-aineesta 75–100 % on suomalaista. 
 • Lopputuotteen valmistus ja pakkaaminen tehdään Suomessa. 

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle tuotteelle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä tuotteen tai tuoteryhmän tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset: 

 • Tuote tai tuoteryhmä on Suomessa valmistettu. 
 • Tuotteen tai tuoteryhmän kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. 

Tuotteiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteisiin kohdistetut kustannukset: 

 • raaka-aineet 
 • tarvikkeet 
 • osa- ja puolivalmisteet 
 • pakkausaineet ja -tarvikkeet 
 • muuttuvat ja kiinteät henkilöstökustannukset 
 • alihankinnat 
 • muut välittömät kustannukset 
 • markkinointikustannukset 
 • tuotekehityskustannukset 
 • poistot ja korot 
 • muut välilliset kustannukset. 

Lisäksi Avainlippu-merkin toimikunta huomioi seuraavat seikat: 

 • Mielikuva suomalaisesta alkuperästä. 

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista. Eurolehden yhteydessä on aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu. 

Aurinkomerkki kertoo luomutuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkki ei kerro tuotteen alkuperämaata, eli tuote voi olla myös ulkomainen.

Leppäkerttumerkki kertoo, että tuote on suomalainen luomutuote. Leppäkerttumerkki voi kertoa myös tuotantopaikkakunnan. Leppäkerttumerkin myöntää Luomuliitto.

KRAV-merkki on ruotsalainen luomumerkki. Merkki ei ole alkuperämerkki, eli tuote voi olla peräisin myös Ruotsin ulkopuolelta.

Sydänmerkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkin omaava tuote on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän sekä rasvan laadun ja määrän suhteen. Sydänmerkkituotteita verrataan toisiinsa eri tuoteryhmien sisällä.

Nyckelhålet on ruotsalainen Sydänmerkin tapainen merkki, joka ohjaa terveellisempiin elintarvikevalintoihin.

Reilun kaupan merkki (Fair trade -merkki) tarkoittaa, että tuotteen tai raaka-aineen valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä Reilun kaupan kriteerejä. Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Sirkkalehtimerkki on alkuperä- ja laatumerkki, joka kertoo ruokaperunan sekä erilaisten puutarhatuotteiden (vihannesten, marjojen, hedelmien, kukkien sekä taimistotuotteiden) suomalaisuudesta.

Rainforest Alliancen -merkki pyrkii olemaan tae siitä, että tuote on valmistettu ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti, työntekijöille oikeudenmukaisissa oloissa.

Laatuvastuu-merkin voi saada lihatuote, joka on tuotettu eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivalla sertifioidulla, kansalliseen laatujärjestelmään kuuluvalla tilalla. Laatuvastuu-merkitty liha ylittää lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta, mutta ei välttämättä eläinten hyvinvoinnin osalta.