Artikkeli

Ruoan pakkausmerkinnät

Ruoka

Pakollisten pakkausmerkintöjen lisäksi elintarvikepakkauksista löytyy monia erilaisia vapaaehtoisia merkintöjä, jotka voivat kertoa lisää elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten raaka-aineiden alkuperästä, laadusta tai vastuullisuudesta. Parhaimmillaan ne voivat helpottaa tuotteiden vertailuja ja kuluttajien valintoja. Toisaalta kuvamerkkejä on useita ja niiden tarkka sanoma jää kuluttajalle helposti epäselväksi. Alla on esitelty lyhyesti tunnetuimmat elintarvikepakkauksista löytyvät merkit. Tutustu lisää merkkien myöntämisen kriteereihin niiden omilla verkkosivuilla.

Hyvää Suomesta -merkki on suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki. Se kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä.

  • Liha, kala, muna ja maito sellaisenaan ja osana muita elintarvikkeita on aina 100 % suomalaista.
  • Jos pakkauksessa on vain yhdenlaista raaka-aineetta, on sen oltava 100 % suomalaista.
  • Monen raaka-aineen tuotteessa raaka-aineesta 75–100 % on suomalaista.
  • Lopputuotteen valmistus ja pakkaaminen tehdään Suomessa.

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle tuotteelle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä tuotteen tai tuoteryhmän tulee täyttää muun muassa seuraavat myöntämisedellytykset:

  • Tuote tai tuoteryhmä on Suomessa valmistettu.
  • Tuotteen tai tuoteryhmän kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista. Eurolehden yhteydessä on aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu.

Aurinkomerkki kertoo luomutuotteen olevan suomalaisen viranomaisen eli Ruokaviraston, ELY-keskuksen, Ahvenanmaan maakuntahallituksen tai Valviran valvonnassa. Merkki ei kerro tuotteen alkuperämaata, eli tuote voi olla myös ulkomainen.

Leppäkerttumerkki kertoo, että luomutuote on valmistettu Suomessa ja sen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu Suomessa tai kerätty Suomen luonnosta. Leppäkerttumerkin myöntää Luomuliitto.

KRAV-merkki on ruotsalainen luomumerkki. Merkki ei ole alkuperämerkki, eli tuote voi olla peräisin myös Ruotsin ulkopuolelta.

Sydänmerkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkin omaava tuote on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän sekä rasvan laadun ja määrän suhteen. Sydänmerkkituotteita verrataan toisiinsa eri tuoteryhmien sisällä.

Nyckelhålet on ruotsalainen Sydänmerkin tapainen merkki, joka ohjaa terveellisempiin elintarvikevalintoihin.

Reilun kaupan merkki (Fair trade -merkki) tarkoittaa, että tuote tai raaka-aine täyttää kansainvälisesti sovitut Reilun kaupan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät kriteerit. Reilun kaupan merkistä on erilaisia versioita, jotka kertovat tuotteen sisältävän joko kokonaan tai sovittujen sääntöjen mukaisesti osittain Reilun kaupan sertifioimia vastuullisia raaka-aineita. Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut. Joutsenmerkillä merkityt tuotteet täyttävät kriteerit, jotka ottavat huomioon kunkin tuoteryhmän kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta.

Sirkkalehtimerkki on alkuperä- ja laatumerkki, joka kertoo ruokaperunan sekä erilaisten puutarhatuotteiden (vihannesten, marjojen, hedelmien, kukkien sekä taimistotuotteiden) suomalaisuudesta.