Kuluttajille on tarjolla nykyisin monenlaisia palveluita, kuten auton korjausta, asuntojen siivousta sekä hotellimajoitusta. Osa palveluista kuuluu kuluttajansuojalainsäädännön piiriin, mutta kuluttajansuojalainsäädäntö ei koske kaikkia palveluja.

Kuluttajansuojalaissa on säädökset irtaimiin esineisiin kohdistuvista palveluista (esim. huolto-, korjaus- ja puhdistuspalveluista sekä eläinten lääkinnästä) sekä rakennukseen ja kiinteistöön kohdistuvista palveluista (esim. siivoukseen, asunnon remontointiin tai puutarhanhoitoon liittyvät työt).

Osaa palveluista koskee oma erityislainsäädäntönsä. Tällaisiin palveluihin kuuluvat muun muassa viestintä- tai liikennepalvelut.

Monia ihmisiin kohdistuvia palveluita, kuten esimerkiksi parturi- ja kampaamopalveluita, ei säädellä lainkaan laeilla. Siitä huolimatta niihin sovelletaan yleensä samoja periaatteita kuin muihin palveluihin.