Artikkeli

Omistusasunto

Asuminen

Monet kuluttajat asuvat itse omistamassaan asunnossa. Tällöin he omistavat osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn huoneiston hallintaan. He maksavat vuokran sijaan vastiketta, jolla katetaan asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön menot. Asunto-osakeyhtiö on Suomessa osakeyhtiön erityismuoto, josta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.

Yksi taloyhtiön tärkeimmistä tehtävistä on rakennuksen tai rakennusten ylläpitäminen osakkaiden asumistarpeen tyydyttämiseksi. Koska omistusasunto on usein kotitalouden suurin sijoitus, asunnon ja taloyhtiön kunnosta kannattaa pitää mahdollisimman hyvää huolta.   

Taloyhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä vuosittain. Tarpeen mukaan voidaan järjestää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jollei päätösvaltaa laissa tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle.

Taloyhtiöllä on lain mukaan oltava hallitus. Lisäksi sillä voi olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenen voi erottaa se, joka on hänet valinnut.

Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys määrittelevät yhtiön ja sen osakkaan väliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.