Artikkeli

Lentomatkustajan oikeudet: Lentoyhtiön huolenpitovelvollisuus

Matkailu

Matkustajalla on oikeus huolenpitoon, kun lentoyhtiöllä on perusteltu syy uskoa, että lento myöhästyy. Viivästystilanteessa tarjottava huolenpito riippuu lentomatkan pituudesta sekä lentoyhtiön arvioimasta viivästyksen kestosta. Lentoyhtiön huolenpitovelvoite kestää koko viivästyksen ajan. 

Huolenpitovelvollisuuteen sisältyy velvollisuus tarjota matkustajalle ilmaiseksi

a) aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
b) kaksi ilmaista puhelua, telekopioviestiä, teleksiä tai sähköpostia sekä
b) hotellimajoitus, jos yöpyminen on välttämätöntä sekä tarvittaessa matkat majoituspaikkaan ja takaisin. 

Jos lentoyhtiö ei ole tarjonnut matkustajalle aterioita ja virvokkeita, yhtiön on korvattava matkustajalle niistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 

Huolenpitovelvollisuus ei riipu lennon peruuttamisen tai viivästymisen syystä, joten se on olemassa myös tilanteessa, johon lentoyhtiö ei ole voinut vaikuttaa ja varautua (esim. luonnonmullistus).