Artikkeli

Sopimukset: Lapsi ja sopimus

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Lapsella on oikeus tehdä vain merkitykseltään vähäisiä ja olosuhteisiin nähden tavanomaisia sopimuksia. 

Ihmisen täysi oikeustoimikelpoisuus alkaa 18-vuotiaana. Sitä ennen hän on vajaavaltainen ja hänen oikeustoimikelpoisuuttaan on rajoitettu. Hänen lakimääräisiä edunvalvojiaan ovat hänen huoltajansa. 

Lapsi voi tehdä vain merkitykseltään vähäisiä ja olosuhteisiin nähden tavanomaisia sopimuksia. Mitä vanhempi lapsi on, sitä merkittävämpiä sopimuksia hän voi tehdä. Joissain tapauksissa kuitenkin esimerkiksi 16-vuotiaan tekemää mopokauppaa on pidetty pätemättömänä. 

Lapsella on oikeus määrätä niistä rahoista, joita hän on omalla työllään ansainnut. Hän ei voi kuitenkaan sitoutua velkasuhteeseen (esim. ottaa lainaa). Velkasuhteena pidetään myös sopimusta, josta laskutetaan säännöllisesti (esim. matkapuhelin- tai internet-liittymä). 

Jos lapsi on tehnyt sopimuksen, jota hän ei olisi saanut tehdä, vastuu on myyjällä. Myyjältä voi vaatia kaupan purkamista, jos lapsi on ostanut tuotteen velaksi tai ilman huoltajansa suostumusta. Vaatimus kaupan purkamisesta on tehtävä kohtuullisessa ajassa.