Artikkeli

Kuluttajansuojan peruskäsitteitä

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Kuluttaja törmää usein käsitteisiin kulutushyödyke, julkinen palvelu, kuluttaja sekä elinkeinonharjoittaja. Esimerkiksi kuluttajan nauttima kuluttajansuoja riippuu siitä, onko hänen käyttämänsä palvelu julkista palvelua vai yksityistä palvelua (kulutushyödyke). Tästä syystä on hyvä olla selvillä siitä, mitä näillä käsitteillä oikein tarkoitetaan.

Kulutushyödyke

Kulutushyödyke on tavara, palvelu tai muu hyödyke, jota tarjotaan yksityisille ihmisille tai joita he normaalisti hankkivat yksityiskäyttöönsä. Kulutushyödykkeitä ovat sekä tavarat (esim. elintarvikkeet, vaatteet, elektroniikka, lemmikkieläimet) että palvelut (esim. vakuutukset, telepalvelut, valmismatkat, korjauspalvelut, yksityiset terveyspalvelut).

Julkinen palvelu

Julkiset palvelut ovat julkisyhteisöjen tarjoamia maksuttomia palveluita tai palveluita, joista perittävät maksut kattavat vain osan niistä aihetuvista kuluista (esim. kirjastot, julkinen terveydenhoito, sosiaalipalvelut, kunnallinen päivähoito ja poliisin lupapalvelut ). Näitä palveluita ei pidetä kulutushyödykkeinä. Joitakin poikkeuksia kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi kuntien järjestämää julkista liikennettä pidetään kulutushyödykkeenä.

Jos julkinen palveluntarjoaja järjestää palvelun ostopalveluna yksityiseltä palveluntarjoajalta, palvelua pidetään palveluna, johon kuluttajansuojaa ei sovelleta. Jos asiakas saa julkiselta palveluntarjoajalta palvelusetelin, jolla hän itse hankkii palvelun yksityiseltä palveluntarjoajalta, palvelua pidetään kulutushyödykkeenä ja kuluttajansuojaa sovelletaan.

Kuluttaja

Kuluttaja on yksityinen ihminen, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaan (esim. kotiinsa tai harrastuksiinsa).

Elinkeinonharjoittaja

Elinkeinonharjoittaja on ihminen, yritys, julkisyhteisö tai muu oikeushenkilö, joka myy tai tarjoaa kulutushyödykkeitä saadakseen taloudellista hyötyä. Toiminnan pitää olla ammattimaista ja siitä pitää periä vastike, kuten esimerkiksi maksu.