Artikkeli

Kloonaus

Ruoka

Eläinten kloonauksella pyritään monistamaan ruoantuotto-ominaisuuksiltaan loistava eläinyksilö. Yhdysvalloissa tämä on jo arkipäivää, mutta EU ei pidä kloonausta hyväksyttävänä eettisistä ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä.

Kloonaus ruoantuotannossa

Eläinten kloonaus on yksi keino tehostaa ruoantuotantoa. Kloonauksen tarkoituksena on valikoida parhaiten lihaa, maitoa tai munia tuottavat tuotantoeläimet ja monistaa ne, jolloin saadaan yhtä tuottava eläin kuin alkuperäinen. Näin siis kopioidaan niiden ”ruoantuotto-ominaisuudet”. Kloonattavaksi eläimiksi valitaan ehdottomat valioyksilöt, jotka ovat osoittaneet erinomaisuutensa ruoantuottajina. Kun nämä kloonatut eläimet lisääntyvät aikanaan luonnollisesti, halutut ominaisuudet periytyvät isommalle joukolle jälkeläisiä. Pidemmällä aikavälillä ruoantuotanto tehostuu.

Kloonaus herättää paljon keskustelua kloonaamisen oikeutuksesta. Yhdysvalloissa eläinten kloonaus on jo yleistä, mutta itse kloonattuja eläinten sijaan ravintona käytetään niiden jälkeläisiä. EU ei pidä kloonausta hyväksyttävänä eettisistä ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä.

Lisätietoja kloonauksesta saat esimerkiksi Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisusta (PDF-tiedosto).