Artikkeli

Koti- ja etämyynti: Kaupan peruuttaminen

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Kuluttajalla on yleensä oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän sai tilausvahvistuksen. Jos tavara luovutetaan hänelle myöhemmin, peruutusaika alkaa tavaran vastaanottamisesta. Jos myyjä ei ole antanut kuluttajalle tietoa peruuttamisoikeudesta tai sen käyttämisestä, peruuttamisoikeus pitenee vuoteen.

Peruuttamisoikeuden käyttäminen

Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on aina ilmoitettava myyjälle. Kuluttaja voi ilmoittaa peruutuksesta joko käyttämällä peruuttamislomaketta tai jolloin muulla yksiselitteisellä tavalla (esim. puhelimitse). Tavaroiden noutamatta jättämistä ei enää pidetä peruuttamisena.

Kuluttajan on palautettava tavarat viimeistään 14 päivän kuluttua kaupan peruuttamisesta. Kuluttaja on vastuussa peruuttamiskuluista, jollei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä. Kotimyynnissä myyjän on kuitenkin itse noudettava sopimuksenteon yhteydessä kuluttajalle toimitetut tavarat, joita ei voi palauttaa postitse. Myyjän on palautettava kuluttajan maksamat maksut viimeistään 14 päivässä siitä, kun on saanut peruuttamisilmoituksen.

Jos kuluttaja on käyttänyt tavaraa, hän ei menetä oikeuttaa peruuttaa kauppa, mutta hän on vastuussa käytön aiheuttamasta arvonalenemisesta. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus tutkia ja kokeilla tavaraa ja avata tavaran pakkaus tätä varten ilman että hän joutuu vastuuseen tavaran arvonalennuksesta.

Kaikkia tavaroita tai palveluja ei voi peruuttaa

Lain mukaan peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa silloin, jos

  1. palvelu on suoritettu kokonaan kuluttajan pyynnöstä tai palvelun suorittaminen sähköisesti on jo aloitettu (esim. musiikin tai elokuvien lataaminen internetissä) kuluttajan nimenomaisella suostumuksella.
  2. tavara on valmistettu kuluttajan tilauksesta (esim. maatilan ilmakuvaus) tai sitä on muunneltu kuluttajan toiveiden mukaisesti (esim. korut, joihin on tehty kaiverruksia).
  3. kyseessä on sinetöitynä toimitetusta tavarasta, jota ei voi terveys- tai hygieniasyistä tarjota uudelleen myytäväksi pakkauksen avaamisen jälkeen (esim. kosmetiikka tai piilolinssit).
  4. ostaja on avannut sinetöidyn CD- tai DVD-levyn tai tietokoneohjelman pakkauksen.

Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään sellaisissa autonvuokraus-, matkailu-, ravintola- tai vapaa-ajan palveluissa, jotka sovittu suoritettavaksi tiettynä aikana tai tiettyyn aikaan mennessä (esim. lomamökin vuokraus, hotellimajoitus tai matka-, konsertti- tai teatteriliput).

Palautusoikeus

Tuotteella ei automaattisesti ole vaihto- tai palautusoikeutta. Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain silloin, jos yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden. Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot, esimerkiksi 8 tai 30 päivän palautusoikeuden. Kauppa voi vaatia myös esittämään kuitin silloin, kun tuotteen ostajalle on annettu oikeus vaihtoon tai palautukseen. Palautusoikeuden pituus ei koskaan lyhennä verkkokaupassa 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta.