Artikkeli

Hoidon järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaalle ilmoitetaan hoitoon pääsyn ajankohta. Ilmoitetun ajankohdan muuttuessa uusi aika ja muutoksen syy on ilmoitettava potilaalle välittömästi.

Kiireetön hoito

Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi itse valita hoitopaikkansa tietyin rajoituksin. Ensisijaisesti potilaan hoito tapahtuu oman kunnan terveysasemalla, mutta potilas voi halutessaan valita omaksi terveysasemakseen jonkin muun kunnan terveysaseman. Potilaan on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus oman kunnan ja valitun kunnan terveysasemalle. Samanaikaisesti voi valita vain yhden terveysaseman tai yhden terveyskeskuksen. Terveysasemaa voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua. Kuitenkin, jos henkilö muuttaa uudelle paikkakunnalle, on hänellä oikeus siirtyä kyseisen paikkakunnan terveysaseman käyttäjäksi, vaikka vuosi ei olisi kulunut umpeen.

Jos henkilö oleskelee säännöllisesti pidempiä aikoja kotipaikkakuntansa ulkopuolella, on hänellä oikeus saada oleskelupaikkakuntansa terveysaseman palveluja siltä osin kuin asuinpaikkakunnan terveysasemalla laadittu hoitosuunnitelma edellyttää. Tällainen järjestely tulee kyseeseen esimerkiksi tapauksessa, jossa henkilö työskentelee viikoittain muualla kuin asuinpaikkakunnallaan. Tämäkin tilanne vaatii kirjallisen ilmoituksen sekä kotipaikkakunnan että oleskelupaikkakunnan terveysasemille.

Kiireellinen hoito

Kiireelliseen hoitoon on oikeus päästä tilanteen vaatiessa ja välittömästi päivystyspotilaana. Terveydentilan edellyttämä kiireellinen hoito annetaan kansalaisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Kiireellisen hoidontarpeen määrittää hoitoon ottamisesta päättävä lääkäri tai terveydenhuollon toimintayksikön ylilääkäri.

Kiireellisissä tapauksissa toimenpiteisiin ryhdytään potilaan hengen pelastamiseksi, vaikkei potilaan tahtoa tai omaisten suostumusta pystyttäisi selvittämään. Hoitoa, joka on vastoin potilaan hoitotahtoa, ei kuitenkaan saa antaa. Tässä tapauksessa hoitotahdosta pitää kuitenkin olla luotettava tieto.

Lähteinä on käytetty mm. seuraavia sivustoja:
Kuluttajansuojalaki
PotilaanOpas.fi
Tietoa potilaan oikeuksista (pdf-tiedosto)
Valvira: Potilaan oikeudet (pdf-tiedosto)
Fimea: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja LOTTA-kyselylomake