Artikkeli

Geenimuuntelu

Ruoka

Geenimuuntelua käytetään ruoantuotannon tehostamiseen. Suomessa geenimuunneltuja elintarvikkeita ei ole myynnissä, mutta Yhdysvalloissa niiden myynti ja viljely ovat jo arkipäivää.

Geenimuuntelu ruoantuotannossa

Geenimuuntelu on maailmalla tätä päivää ruoantuotannossa. Suomessa ei ole myynnissä elintarvikkeita, joiden ominaisuuksia olisi geenitekniikalla muunnettu. Tällaisen tekniikan taustalla on muuttaa eliön perintötekijöitä ja näin vaikuttaa sen käyttökelpoisuuteen ruoantuotannossa. Esimerkiksi kasvin kokoa, väriä ja pakkasen- tai kuivuudenkestokykyä voidaan muuttaa geenitekniikan avulla. Tämä uusi ominaisuus periytyy tämän eliön eli organismin jälkeläisiin. GMO on lyhennys sanoista geenitekniikalla muunnettu organismi.

EU:ssa on hyväksytty vain yhden geenimuunnellun maissilajikkeen viljely, ja sitä viljellään Espanjassa. Joissain eurooppalaisissa kaupoissa tuotteita voi siis olla myynnissä. Yhdysvalloissa niiden myynti ja viljely ovat jo varsin yleisiä.

Suomalaisessa ruokaketjussa geenimuunteluun voi törmätä välillisesti. Suomessa lihakarja syö rehun osana soijaa, joka voi olla geenimuunneltua. Geenimuunnellut ainesosat eivät kuitenkaan siirry rehusta lihaan ja sen välityksellä ihmiseen. Ne hajoavat ruoansulatuselimistössä muiden osien tapaan.

Merkintä pakkauksessa

Geenitekniikalla tuotettuja elintarvikkeita on helppo välttää. Elintarvikepakkauksessa on oltava merkintä, jos se sisältää geenimuunneltuja ainesosia. Jos ainesosia alle 0,9 prosenttia elintarvikkeen kustakin ainesosasta, merkintää ei tarvitse tehdä. Tällaisen tulee kuitenkin olla satunnaista, esimerkiksi kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä tapahtuvaa sekoittamista.

Luomutuotannossa geenimuuntelu ei ole sallittua. Luomutuotteita koskee kuitenkin sama 0,9 prosentin sääntö. Tämän verran luomutuotteissakin voi olla geenimuunneltuja ainesosia tahattoman sekoittumisen johdosta.

Yksittäiset tuottajat ovat ottaneet käyttöön ”gm-vapaa” merkinnän kuvastamaan sitä, että missään vaiheessa elintarvikkeen tuotantoa ei ole käytetty geenitekniikkaa. Tämä viittaa siihen, että tuotantoeläimille ei ole syötetty geenimuunneltua rehua. Merkinnällä ei ole yhteisesti sovittua käytäntöä, mutta Ruokavirasto on laatinut ohjeistuksen merkin käytölle. Se, että jollain tuotteella ei ole merkkiä, ei tarkoita, että se sisältäisi geenimuunneltuja ainesosia, tai että tuotantoeläimille olisi syötetty geenimuunneltua rehua.