Kuntavaalit 2021: Vähävaraisten kuntalaisten tukeminen ja ruokahävikin torjunta

Ruoka-apu on merkittävä tuki monelle vähävaraiselle. Suomessa ruoka-apuun turvautuu arviolta n. 100 000–200 000 henkilöä vuosittain. Vähävaraisten tukemisen lisäksi ruoka-apu on keino vähentää ruokahävikin määrää sekä pienentää sen ilmastovaikutuksia. Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika on entisestään lisännyt avuntarvitsijoiden määrää ja vaikuttanut avun jakamiseen ja sen muotoihin.

Kuluttajaliitto: Kuntien tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä ruoka-apua järjestävien tahojen kanssa. Kuntien tulisi tukea paikallistasolla ruoka-aputoimijoita (esim. Vantaan Yhteinen pöytä -malli) ja toiminnan kehittämistä kohti organisoituja toimintamalleja ja tehokkaampaa hävikin hyötykäyttöä.

Takaisin Kuntavaalit-sivulle